Preventie organisme (prive)

De vertrouwenspersoon anno 2014: implicaties van de gewijzigde wetgeving

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk heeft gevolgen voor heel wat betrokkenen, zoals de preventieadviseur, de psychosociale preventieadviseur, de vakbondsvertegenwoordiger, de arbeidsgeneesheer,… 
In deze tekst staat preventieadviseur Chris Honings (Prevent) stil bij de gewijzigde rol van de vertrouwenspersoon.

Operatie Veiligheid viert 500ste nummer

Op de cover van dit nummer van Operatie Veiligheid staat 500. Een aantal dat kan tellen. Bijna 50 jaar lang brengt Operatie Veiligheid informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Al gebeurde dat lang niet altijd op dezelfde manier.

Aanpassing van de erkenningsprocedure van de externe diensten

Het Koninklijk besluit van 5 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2012. Dit KB past de erkenningsprocedure van de externe diensten aan (art. 36 tot 43 van het KB Externe diensten).