Preventieorganisme

Enkele interessante websites over corona

De pers overspoelt ons met een continue stroom berichten over Covid-19. Het vraagt echter wat zoekwerk naar specifieke informatie in verband met werkgerelateerde contacten met het coronavirus. Hieronder een aantal degelijke internationale publicaties.

Jaarverslag van het NAVB: veel aandacht voor preventie van arbeidsongevallen

Navb-cnac Constructiv (kortweg navb), het preventie-instituut van de bouw, besteedt in zijn jaarverslag van 2011 veel aandacht aan de daling van het aantal arbeidsongevallen in 2010. Ook wordt de nieuwe versie van de  ‘Preventieatlas’ voorgesteld.

Erkenningsvereisten voor controlediensten aangepast

Op 26 januari 2011 verscheen in het Staatsblad het koninklijk besluit van 9 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. Dit KB regelt de omzetting van een Europese richtlijn. Een overzicht van de belangrijkste wijzingen.

Interview met Philippe Humblet, voorzitter ARCoP

De Franstalige vereniging werd voorgezeten door achtereenvolgens Jules Vandoren (van 1978 tot 1983), Marcel Resimont (van 1983 tot 1987), Jean Schottey (van 1987 tot 1990), Jules Bioul (van 1990 tot 1996) en Jacky Marchal (van 1996 tot 2009). Philippe Humblet nam de fakkel over in maart 2009.

Historiek van ARCoP

De ARCoP, de vereniging van Franstalige preventieadviseurs, verkoos onlangs een nieuwe voorzitter. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om een stukje historiek te schetsen

Het ‘zero accident-model’: van fatalistisch denken naar het actief nastreven van een ideaal

In veel bedrijven gaat men nog steeds uit van de fatalistische houding dat ‘er altijd ongevallen geweest zijn en dat ze altijd zullen blijven bestaan’. Een visie die hier tegenin gaat is de ‘zero accident’-visie, waarbij men vertrekt van het standpunt dat alle ongevallen vermijdbaar zijn en dat men moet streven naar een onderneming zonder arbeidsongevallen. Markku Aaltonen (Finnish Institute for Occupational Health)(1) geeft in zijn bijdrage voor het Liber Amicorum ter ere van het tienjarig bestaan van Prevent verschillende voorbeelden van situaties waar het zero effect model met succes werd toegepast.