Reglementering machinebeveiliging

Geluidsrisico’s: Belangrijke eisen van de Machinerichtlijn niet nageleefd

Liefst 80 procent van de gebruiksaanwijzingen van machines geven geen of onvoldoende informatie in verband met de geluidsrisico’s. Dat blijkt uit een studie van het project NOMAD. Dit heeft als gevolg dat eindgebruikers mogelijk geen correcte keuze kunnen maken bij de aankoop of bij het gebruik van de machines, wat dan weer kan leiden tot geluidsoverlast en gehoorschade.

Opgelet met hulpstukken voor bosmaaiers

Op 21 januari 2012 verscheen in het Europees Publicatieblad het besluit van de Commissie van 19 januari 2012 inzake het door de lidstaten laten verbieden van het in de handel brengen van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare, met de hand geleide bosmaaiers. Dat besluit bepaalt dat verschillende opzetstukken voor bosmaaiers voortaan niet langer verkocht mogen worden.