Statische elektriciteit

Statische elektriciteit, een risico?

Statistische elektriciteit is zonder dat we het beseffen overal om ons heen, ook op het werk. Maar het fenomeen is zeker niet zonder risico. Wat is statische elektriciteit nu juist, waartoe kan het leiden en hoe kan je je beschermen tegen eventuele schadelijke gevolgen?

Statische elektriciteit, een risico? - deel 1

Wat is statische elektriciteit, waartoe kan het leiden en hoe kan je je beschermen tegen eventuele schadelijke gevolgen? In een eerste van twee artikels over statische elektriciteit geeft PreventFocus een overzicht van het ontstaan van statische elektriciteit en de verschillende vormen van elektrostatische op- en ontlading. Een tweede artikel gaat verder in op de gevolgen van elektrostatische ontladingen en zal de verschillende maatregelen bespreken om zich afdoend te beschermen.