Inspectie

Risico’s van boven- en ondergrondse pijpleidingen in bedrijven

Heel wat bedrijven hebben op hun grondgebied boven- en ondergrondse pijpleidingen liggen die gassen of andere producten transporteren. Vooral voor Seveso-bedrijven houdt dit risico’s in. Inspectiecampagnes na de ramp in Gellingen hebben nochtans uitgewezen dat er nog heel wat schort aan de kennis en het onderhoud van deze leidingen.

Nederlandse arbeidsinspectie stelt meer overtredingen op arbozorg vast

In 2011 leefden Nederlandse bedrijven de wetgeving rond arbozorg minder goed na dan de voorgaande jaren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest in 2011 ruim 12.000 keer handhavend optreden. De resultaten van de inspecties zijn te lezen in het jaarverslag van de Inspectie SZW.

Welzijn van huishoudhulpen

CD&V politica Nahima Lanjri interpelleerde minister van Werk Monica De Coninck recent over de arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen en de controle daarop. Het antwoord van de minister bevatte interessante informatie.

Machineveiligheid en houtstof nog steeds pijnpunten in de houtsector

Al jarenlang ligt het percentage arbeidsongevallen, vaak met ernstige gevolgen, in de houtsector veel hoger dan gemiddeld. Daarom besloten de inspectiediensten van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om in 2010 een inspectiecampagne te houden in deze sector. De resultaten werden onlangs gepubliceerd in het jaarverslag van de Algemene Directie.

Arbeidsongevallen in Nederlandse KMO's

De Nederlandse overheid wil het aantal arbeidsongevallen bij KMO’s met minstens een kwart doen dalen. Een van de middelen om dat doel te bereiken is een grootschalige inspectiecampagne, die tussen mei 2010 en april 2011 gehouden werd.

Resultaten van de inspecties bij bouwcoördinatie door openbare besturen

 

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft recent het jaarverslag van het jaar 2010 voorgesteld. Daarin werden ook de verschillende inspectiecampagnes besproken die in 2010 werden gevoerd. Een van die campagnes handelde over de coördinatie op bouwwerken waarvan de opdracht werd gegeven door openbare besturen. 

Gebruik van hefinstallaties

In het kader van de Europese campagne 2010-2011 over Veilig onderhoud heeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit nummer gaat het over het gebruik van hefinstallaties.

Inspecties in Nederlandse hout- en timmerbedrijven: inspecteren loont de moeite

De Nederlandse inspectie hield onlangs een inspectie-actie bij hout- en timmerbedrijven. Ze legden daarbij opnieuw een bezoek af bij bedrijven waar twee jaar geleden ernstige gebreken werden vastgesteld. Daarnaast werden ook een aantal bedrijven bezocht die niet betrokken waren bij het voorgaande inspectieproject. Een aantal conclusies.

Wegenwerken: nog voor verbetering vatbaar

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) voerde in 2007 een inspectiecampagne bij wegenwerken op Belgische bodem. Tussen april en september 2007 bezochten de inspecteurs 1286 werven. Uit de resultaten van de inspecties blijkt dat het welzijn op de werven nog voor verbetering vatbaar is.

: Bouw

Heselmans werpt een blik in het verleden én in de toekomst

Marc Heselmans is niet langer directeur-generaal van de arbeidsinspectie. Hij is met pensioen gegaan na jaren bedrijvigheid op het inspectieterrein. Een terrein dat in de loop van zijn carrière nogal wat wijzigingen ondergaan heeft. PreventFocus had een (hoe kan het anders?) gedreven gesprek met dit monument uit de Belgische geschiedenis van de arbeidsveiligheid.