Inspectie

Resultaten van inspecties

OSHA (Occupational Safety and Health Administration), te vergelijken met de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) in België, heeft een lijst opgesteld van de meest voorkomende overtredingen van de Amerikaanse regelgeving rond veiligheid en gezondheid op het werk in 2013. De overtredingen in de US vertonen veel gelijkenissen met deze in België zoals blijkt uit de inspectiecijfers van 2012.

Overheid controleert systematisch eigen bouwwerven

De federale overheid controleert voortaan systematisch haar eigen bouwwerven. Sinds kort is immers ook de opdrachtgever of bouwheer mee verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke arbeids- en sociale voorwaarden op zijn bouwwerf.

17 onveilige hefbruggen uit de handel gehaald in Nederland

De Nederlandse Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft vorig jaar zeventien importeurs gedwongen de handel te staken in onveilige hefbruggen. Het gaat om apparatuur die garagebedrijven gebruiken om auto’s omhoog te brengen, zodat ze van onderaf reparaties kunnen uitvoeren.

Aantal meldingen van illegale asbestverwijderingen zit in de lift

Het aantal meldingen van illegale asbestverwijderingen is de voorbije jaren flink gestegen. Dat liet minister van werk Monica De Coninck weten in een antwoord op een schriftelijke vraag in de Senaat.

Inspectiecampagne rond psychosociale risico's in de horeca: 2/3 werkgevers niet in orde

De arbeidsinspectie (dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) heeft in 2012 een inspectiecampagne rond psychosociale risico’s gevoerd in de sector van de horeca. Dit initiatief maakte deel uit van een ruimere Europese campagne.

Samenstellers: vaak onvoldoende metingen en monitoring

In het jaarverslag van de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden de cijfers bekendgemaakt van de ‘Inspectiecampagne over gebruik van chemische agentia bij formulatoren’ uit 2011. Daaruit blijkt dat de formulatoren of samenstellers van chemische stoffen sommige metingen in het kader van de verplichtingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, niet naleven.

Fluovestjes voldoen vaak niet aan wettelijke eisen

De federale overheidsdienst Economie voerde een onderzoek uit naar de conformiteit van fluohesjes voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Uit de studie blijkt dat veel hesjes niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Resultaten van de inspectiecampagne in het onderwijs

In de loop van 2012 hield de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk een inspectiecampagne in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. De actie kaderde in het nationaal strategisch plan 2008-2012 en had als doel de leerlingen van de studierichtingen haarzorg en basismechanica te sensibiliseren over de risico’s waaraan ze tijdens hun opleiding (en later hun job) blootgesteld worden. 

Frankrijk: Controles op de naleving van de voorschriften voor chemische producten

In 2010 werden in Frankrijk meer dan 7.500 controles uitgevoerd om na te gaan of de Franse ondernemingen de REACH-voorschriften naleefden. Ook werd gecontroleerd of de regels van de CLP-verordening inzake de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen werden toegepast.

Inspectiecampagnes in de garage- en carrosseriesector

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de voorbije twee jaar inspecties gehouden bij garages en carrosseriebedrijven. Tussen november 2009 en januari 2010 werden 225 inspectiebezoeken afgelegd bij garages en tussen september en november 2010 bezochten de inspecteurs 197 bedrijven met carrosserieactiviteiten.