Inspectie

Vergelijking jaarverslag België vs buitenland

In het begin van het jaar verzamelt de preventieadviseur alle gegevens om het jaarverslag van de interne preventiedienst samen te stellen. Bestaan er vergelijkbare verplichtingen in binnen- en buitenland? En hoe zien die er uit?

Toezicht op de naleving van de wetgeving welzijn op het werk

In een parlementaire vraag maakt volksvertegenwoordiger, Kattrin Jadin, zich zorgen over de opvolging van het niet naleven van welzijnsstandaarden in (kleine) Belgische ondernemingen. De Minister van Werk geeft in zijn antwoord toelichting bij de werking van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

 

Sociale dumping in de bouwsector: regelgeving harmoniseren, vereenvoudigen en toepassen

Op de eengemaakte Europese markt geldt het principe van het vrij verkeer van werknemers en diensten. In die context stellen de Belgische bouwondernemingen een fenomeen van oneerlijke concurrentie aan de kaak. PreventFocus sprak met Marc Junius van de Confederatie Bouw en Carl Heyrman, directeur-generaal van navb-cnac Constructiv. Zij pleiten voor harmonisering en vereenvoudiging van de regelgeving inzake veiligheid op het werk om de toepassing ervan te garanderen.

Volksgezondheid: inspectiecampagne rond biociden

De milieu-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid hebben tussen mei 2014 en maart 2015 een inspectiecampagne gevoerd. De inspecteurs controleerden of de biociden een toelating hadden om verkocht te worden in België. 

Ambtenaren FOD WASO ook bevoegd voor controles productveiligheid

Een ministerieel besluit heeft de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bevoegd gemaakt voor het vaststellen van inbeuken inzake productveiligheid. 

Welzijn bij maritieme arbeid

In 2013 stemde België in met het IAO-verdrag betreffende de maritieme arbeid. Een wet uit 2014 voert de regels in rond de controle op de verplichtingen uit het Verdrag.

Resultaten van inspecties

OSHA (Occupational Safety and Health Administration), te vergelijken met de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) in België, heeft een lijst opgesteld van de meest voorkomende overtredingen van de Amerikaanse regelgeving rond veiligheid en gezondheid op het werk in 2013. De overtredingen in de US vertonen veel gelijkenissen met deze in België zoals blijkt uit de inspectiecijfers van 2012.

Overheid controleert systematisch eigen bouwwerven

De federale overheid controleert voortaan systematisch haar eigen bouwwerven. Sinds kort is immers ook de opdrachtgever of bouwheer mee verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke arbeids- en sociale voorwaarden op zijn bouwwerf.

17 onveilige hefbruggen uit de handel gehaald in Nederland

De Nederlandse Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft vorig jaar zeventien importeurs gedwongen de handel te staken in onveilige hefbruggen. Het gaat om apparatuur die garagebedrijven gebruiken om auto’s omhoog te brengen, zodat ze van onderaf reparaties kunnen uitvoeren.

Aantal meldingen van illegale asbestverwijderingen zit in de lift

Het aantal meldingen van illegale asbestverwijderingen is de voorbije jaren flink gestegen. Dat liet minister van werk Monica De Coninck weten in een antwoord op een schriftelijke vraag in de Senaat.