Wetgeving

Leiderschap en participatie: wetgeving

De Europese campagne 2012-2013 ‘Samen sterk voor preventie’ benadrukt dat samenwerken voor de preventie van risico’s in de onderneming een wettelijke verplichting is. In de onderneming is iedereen betrokken, zowel op Europees als op nationaal niveau: directie, managers, meestergasten, werknemers... Wie doet wat? Een stand van zaken in België. 

De toekomst van de opslag van springstoffen

Sloop- en bouwbedrijven, het leger, vuurwerkspecialisten,… maken allen gebruik van springstoffen. Deze springstoffen moeten ergens opgeslagen worden. De wetgeving met betrekking tot de opslag van springstoffen is echter zeer divers en complex. Er bestaan reglementeringen op zowel het federaal niveau als op het Vlaams niveau met elk hun vergunningsplicht en voorwaarden. 

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers cao 104

Cao nr. 104 legt de ondernemingen op om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor alle oudere werkenemers.  

Opleidingen veiligheid en gezondheid op het werk: de stand van zaken in 4 Europese landen

De Franse instelling Eurogip (1) onderzocht op welke manier de opleidingen voor veiligheid en gezondheid op het werk in Denemarken, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in de praktijk worden gebracht. De tenuitvoerlegging van deze Europese verplichting varieert van land tot land.

Brandveiligheid in Vlaamse ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf

De nieuwe Vlaamse regelgeving omtrent brandveiligheid in ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf, kent niet alleen de werkgever maar ook de preventieadviseur enkele nieuwe taken toe.

Verschillende MSA eindelijk erkend als beroepsziekte

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) bereidt al een aantal jaren een dossier voor om bepaalde musculoskeletale aandoeningen aan de bovenste ledematen als beroepsziekte te erkennen. Dit lange termijnproject is uitgemond in een koninklijk besluit verschenen op 23 oktober 2012, dat de lijst van beroepsziekten wijzigt.

Site over normalisatie voor KMO’s

De Europese normalisatiecomités CEN (European Committee for Standardization) en CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) hebben een website gewijd aan KMO’s. Deze maatregel kadert in hun doelstelling om KMO’s meer te betrekken in het normalisatieproces. De site biedt de KMO’s informatie over de voor- en nadelen van normen, de manieren waarop ze normen kunnen verkrijgen en de manier waarop normen tot stand komen. De site moet de KMO’s ook aanzetten om actief deel te nemen aan de totstandkoming van normen.

Nieuwe verordening rond normalisatie

Op 14 november 2012 verscheen in het Europees Publicatieblad een nieuwe verordening over normalisatie. Deze verordening versnelt het normalisatieproces en bezorgt de kleine en middelgrote ondernemingen meer inspraak.

Heftrucks op de openbare weg

Soms gebeurt het dat een bedrijf een opslagplaats heeft aan de overkant van de weg. In die situatie kan het ook voorvallen dat heftrucks de openbare weg moeten oversteken om van de ene locatie naar de andere te rijden. Welke regels zijn in dat geval van toepassing?

Welzijn van huishoudhulpen

CD&V politica Nahima Lanjri interpelleerde minister van Werk Monica De Coninck recent over de arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen en de controle daarop. Het antwoord van de minister bevatte interessante informatie.