Wetgeving

De noodstop in een notendop

Heel wat machines zijn uitgerust met een opvallende rode knop: de noodstop. Moet ieder apparaat er een hebben? En welke regels gelden er voor een noodstop? Een overzicht.

Welzijn op het werk van werknemers in het kader van dienstencheques

De reglementering rond het welzijn op het werk is ook van toepassing op werknemers die aangeworven worden onder het stelsel van de dienstencheques. Deze werknemers, die in dienst zijn van bedrijven die specifiek erkend werden in het kader van het dienstencheque-systeem, verrichten hulp van huishoudelijke aard. Wat zijn de verplichtingen inzake welzijn op het werk? Wie is er verantwoordelijk voor?

Verkiezingsprocedure 2012: geen grote wijzigingen

De verkiezingsprocedure, die weinig problemen had veroorzaakt in 2008, onderging geen grondige wijzigingen voor de sociale verkiezingen van 2012. Er zijn voor de komende verkiezingen slechts enkele kleinere veranderingen en nieuwigheden in het verloop van de procedure.

Sociale verkiezingen 2012: Procedure en terminologie

De procedure die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is een stuk complexer dan de procedure voor verkiezingen in de politiek. Ze duurt bovendien ook aan pak langer: de volledige procedure neemt maar liefst 150 dagen in beslag.

Sociale verkiezingen 2012: Procedure en terminologie

De procedure die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is een stuk complexer dan de procedure voor verkiezingen in de politiek. Ze duurt bovendien ook aan pak langer: de volledige procedure neemt maar liefst 150 dagen in beslag.

Ministerieel advies voor defibrillatoren in publieke plaatsen

Recent verscheen een ministeriële omzendbrief met een aantal praktische adviezen voor het inzetten van automatische externe defibrillatoren (AED) in publieke plaatsen.

Arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in de statistieken

Als er over statistieken van arbeidsongevallen wordt gesproken, trekken vaak de arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid de aandacht. En op basis van de statistische gegevens wordt ook vaak gezegd dat deze arbeidsongevallen een sterk stijgende trend vertonen. Dat is echter een conclusie die niet zomaar mag worden getrokken. Want tussen de eerste inschatting van de ongeschiktheid en de uiteindelijke bekrachtiging, zit soms heel wat tijd. 

KB Ioniserende stralingen opgefrist

De Belgische regelgeving in verband met ioniserende stralingen is op 1 september 2001 in werking getreden. De ervaringen met deze wetgeving hebben een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden aan het licht gebracht. Daarom was het nodig geworden om het KB ioniserende stralingen te herzien. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op radioactieve stoffen, de bescherming van het ongeboren kind en van de bezoekers en de eisen betreffende de opleiding in de stralingsbescherming van de tandartsen en artsen.

Welke informatie voor het Comité?

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, kunnen de vernieuwde sociale organen (het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad) aan de slag gaan. Om zijn opdrachten naar behoren te kunnen vervullen, moet het Comité PBW over de nodige informatie beschikken. De werkgever is wettelijk verplicht om die info aan het Comité te bezorgen.

Nederlandse Gezondheidsraad adviseert aanpassing van de regels voor rijden met epilepsie

Personen met epilepsie moeten aan strenge eisen voldoen om een voertuig te mogen besturen. Een bestuurder die een epilepsieaanval krijgt achter het stuur betekent immers een gevaar op de weg. In Nederland heeft de Gezondheidsraad recent nieuwe aanbevelingen gedaan over de rijgeschiktheid van bestuurders met epilepsie.