Wetgeving

Standpunt van ARCoP

PreventFocus peilde naar het standpunt van twee voorzitters van de ARCoP, de Franstalige koninklijke vereniging  van preventieadviseurs, naar aanleiding van het jaarlijkse colloquium dat dit jaar in het teken stond van de 20ste verjaardag van de wet betreffende het welzijn op het werk.

Mening van Prebes over de Welzijnswet

In antwoord op  een aantal vragen die wij aan Prebes bezorgden, kreeg Prevent haar Visienota van 1 mei 2012 . We hebben hier een aantal passages uitgelicht over de wetgeving

Standpunt van CoPrev

In augustus 2016 stelde Prevent een aantal vragen over 20 jaar Welzijnswet aan CoPrev, de Belgische koepel van de externe diensten PBW. Geert De Smet antwoordde voor CoPrev.

De wet welzijn op het werk, een product met Europese invloed?

Dit jaar viert de wet van 4 augustus 1996, die betrekking heeft op de het welzijn van de werknemers, zijn twintigste verjaardag. Dat is een gepast moment om de totstandkoming van de wet te bestuderen en in het bijzonder de Europese invloed hierop.

Zachte heelmeesters...

Steven van der Minne heeft de opleiding tot preventieadviseur niveau 1 gevolgd.

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (kortweg: Arbowet) wijzigt per 1 januari 2017. Steven Van der Minne schetst voor Prevent de inhoud van deze wijzigingen en geeft er kritische kanttekeningen bij.

De Welzijnswet is 20 geworden!

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert zijn 20ste verjaardag. Deze wet betekende een waarlijke omwenteling in de preventie van professionele risico’s: een overschakeling van een wetgeving waarbij de bedrijven de middelen moesten invoeren die door de wetgever werden gevraagd (ARAB) naar een doelstellingenwetgeving waarbij de belangrijkste doelstelling is het bewaren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Wetsvoorstel wil belemmeren van sociale verkiezingen strafbaar stellen

De socialistische politici Meryame Kitir en Eric Massin dienden recent een wetsvoorstel in om het beïnvloeden, belemmeren of verhinderen van de sociale verkiezingen strafbaar te stellen. 

Peeters presenteert beleidsnota 2016

Minister van werk Kris Peeters (CD&V) stelde op 3 november 2015 zijn beleidsnota voor het jaar 2016 voor aan de Kamer. Groot nieuws viel er niet te rapen, maar de beleidsnota bevat toch enkele interessante punten.

Nieuwe wet regelt organisatie sociale verkiezingen 2016

Op 22 juni 2015 verscheen een wet die de praktische organisatie van de sociale verkiezingen 2016 regelt. 

Nieuwe reglementering van de biociden

De ministerraad keurde op 13 december 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Het ontwerp stelt een nieuw systeem van het professioneel gebruik van biociden in en schrijft de nationale procedures voor het toelaten van producten op de Belgische markt voor. De procedures zijn van toepassing op de biociden waarvan de stoffen waaruit het biocide is opgebouwd, geëvalueerd worden op Europees niveau, maar waarvoor de evaluatie nog niet werd beëindigd.