Wetgeving

Wetsvoorstel wil belemmeren van sociale verkiezingen strafbaar stellen

De socialistische politici Meryame Kitir en Eric Massin dienden recent een wetsvoorstel in om het beïnvloeden, belemmeren of verhinderen van de sociale verkiezingen strafbaar te stellen. 

Peeters presenteert beleidsnota 2016

Minister van werk Kris Peeters (CD&V) stelde op 3 november 2015 zijn beleidsnota voor het jaar 2016 voor aan de Kamer. Groot nieuws viel er niet te rapen, maar de beleidsnota bevat toch enkele interessante punten.

Nieuwe wet regelt organisatie sociale verkiezingen 2016

Op 22 juni 2015 verscheen een wet die de praktische organisatie van de sociale verkiezingen 2016 regelt. 

Nieuwe reglementering van de biociden

De ministerraad keurde op 13 december 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Het ontwerp stelt een nieuw systeem van het professioneel gebruik van biociden in en schrijft de nationale procedures voor het toelaten van producten op de Belgische markt voor. De procedures zijn van toepassing op de biociden waarvan de stoffen waaruit het biocide is opgebouwd, geëvalueerd worden op Europees niveau, maar waarvoor de evaluatie nog niet werd beëindigd.

De noodstop in een notendop

Heel wat machines zijn uitgerust met een opvallende rode knop: de noodstop. Moet ieder apparaat er een hebben? En welke regels gelden er voor een noodstop? Een overzicht.

Welzijn op het werk van werknemers in het kader van dienstencheques

De reglementering rond het welzijn op het werk is ook van toepassing op werknemers die aangeworven worden onder het stelsel van de dienstencheques. Deze werknemers, die in dienst zijn van bedrijven die specifiek erkend werden in het kader van het dienstencheque-systeem, verrichten hulp van huishoudelijke aard. Wat zijn de verplichtingen inzake welzijn op het werk? Wie is er verantwoordelijk voor?

Verkiezingsprocedure 2012: geen grote wijzigingen

De verkiezingsprocedure, die weinig problemen had veroorzaakt in 2008, onderging geen grondige wijzigingen voor de sociale verkiezingen van 2012. Er zijn voor de komende verkiezingen slechts enkele kleinere veranderingen en nieuwigheden in het verloop van de procedure.

Sociale verkiezingen 2012: Procedure en terminologie

De procedure die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is een stuk complexer dan de procedure voor verkiezingen in de politiek. Ze duurt bovendien ook aan pak langer: de volledige procedure neemt maar liefst 150 dagen in beslag.

Sociale verkiezingen 2012: Procedure en terminologie

De procedure die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is een stuk complexer dan de procedure voor verkiezingen in de politiek. Ze duurt bovendien ook aan pak langer: de volledige procedure neemt maar liefst 150 dagen in beslag.

Ministerieel advies voor defibrillatoren in publieke plaatsen

Recent verscheen een ministeriële omzendbrief met een aantal praktische adviezen voor het inzetten van automatische externe defibrillatoren (AED) in publieke plaatsen.