Kantine

Sanitaire installaties in de bedrijfskeuken: vormgeving en gebruik

Vele grotere ondernemingen hebben een grootkeuken. Het personeel dat instaat voor de bereiding en het serveren van de maaltijden, moet beschikken over eigen sanitaire installaties. Hoe moeten die eruitzien? En mogen deze ook gebruikt worden door de gebruikers van de eetgelegenheid, zoals de eigen personeelsleden, bezoekers en de werknemers van onderaannemers?

Aparte regels voor sociale voorzieningen op bouwplaatsen

De sociale partners van de bouwsector hebben op 10 maart 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten over de sociale voorzieningen op bouwplaatsen. 

Is het verboden om vergaderingen te houden in een refter?

In veel bedrijven is een refter of speciale eetplaats voorzien voor de werknemers. Meestal staan in dergelijke eetplaatsen verschillende tafels opgesteld en in sommige ondernemingen gebruikt men deze tafels ook voor bijeenkomsten en vergaderingen. Mag een refter zomaar een andere bestemming krijgen en wat zijn de wettelijke bepalingen hierover?