Dienst PBW

Statistische gegevens over de arbeidsongevallen in het jaarverslag

De preventieadviseur moet voor het jaarverslag onder andere statistische gegevens verzamelen over de arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen. Deze gegevens moeten ingevuld worden op het formulier dat beschikbaar is op de site van de FOD WASO. 

Interne dienst in het centrum van preventie op het werk

Elk bedrijf moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk hebben. Deze dienst staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij bij de toepassing van de regelgeving rond welzijn op het werk. Een overzicht van de belangrijkste opdrachten en taken.

Hoe bepaal je de minimale prestatieduur van de preventieadviseur?

De welzijnswetgeving legt geen exacte criteria vast om te bepalen wat de minimale prestatieduur is van een preventieadviseur. Hoe kan je dan de prestatieduur bepalen en met welke factoren moet je rekening houden?

Arbeidsongevallensteekkaart: aangepast vanaf 1 januari 2008

Bij een arbeidsongeval moeten verschillende maatregelen getroffen worden. Zo moet er ook een arbeidsongevallensteekkaart opgesteld worden. Een recent koninklijk besluit (BS van 18 juni 2007) heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de steekkaart. We frissen even de arbeidsongevallensteekkaart op en overlopen daarna wat er gewijzigd is.