Organisatie van de preventie in de onderneming

VK: gevolgen van Brexit voor het welzijn op het werk?

Groot-Brittannië heeft een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Het aantal arbeidsongevallen ligt er een stuk lager dan het Europese gemiddelde en de Britse Health and Safety Executive (HSE, de overheidsinstantie die deze problematiek beheert) geniet wereldwijd een solide reputatie. Maar wat staat er te gebeuren wanneer het land de Europese Unie verlaat?

Onderzoek naar succesfactoren van de Zero Accident Vision

Verschillende organisaties gebruiken de 'Zero Accident Vision' als vertrekpunt voor hun welzijnsbeleid. Een onderzoek in zeven Europese landen, waaronder België, peilde naar de succesfactoren van zo'n beleid. 

Opinie: Mythes over het welzijn op het werk

Ieder vakgebied heeft een aantal basisbeginselen die algemeen voor waar worden aangenomen en door iedereen worden aanvaard. Maar hoe diep deze vooronderstellingen ook mogen ingebakken zitten in onze denkpatronen, ze zijn niet altijd correct. Professor Jan Van Peteghem ontmaskert enkele van deze ‘welzijnsmythes’.

Professor Jan Van Peteghem doceert aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Hij nam eerder ook al de mythe van het periodiek gezondheidstoezicht op de korrel in PreventActua 15/2015. 

28 april 2015: oproep om te investeren in een preventiecultuur

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze internationale dag wil men de nadruk leggen op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar roept de Internationale Arbeidsorganisatie op om werk te maken van een preventiecultuur.

PreventCheck: eerste resultaten beschikbaar

In oktober is PreventCheck gelanceerd. Deze online korte checklist gaat na op welke manier veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in een bedrijf of organisatie aangepakt wordt. Na iets meer dan zes maanden brengen we de eerste resultaten.

Wie is verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk?

In een organisatie belangt veiligheid en welzijn op het werk iedereen aan. Elke schakel is belangrijk en kan een rol spelen om het welzijn te verbeteren. Als werknemer ben je een schakel in de keten en moet je actief deelnemen. Andere personen kunnen je wel steunen en helpen. Wie zijn deze personen?

Verkiezingsprocedure 2012: geen grote wijzigingen

De verkiezingsprocedure, die weinig problemen had veroorzaakt in 2008, onderging geen grondige wijzigingen voor de sociale verkiezingen van 2012. Er zijn voor de komende verkiezingen slechts enkele kleinere veranderingen en nieuwigheden in het verloop van de procedure.

Sociale verkiezingen 2012: Procedure en terminologie

De procedure die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is een stuk complexer dan de procedure voor verkiezingen in de politiek. Ze duurt bovendien ook aan pak langer: de volledige procedure neemt maar liefst 150 dagen in beslag.

Indicatoren voor veiligheidsprestaties

Zijn er basisindicatoren die aangeven of een bedrijf al dan niet goede veiligheidsprestaties behaalt? Dat was de vraagstelling van een Canadees onderzoek. Het resultaat: een vragenlijst met 8 items die de basis vormen van een succesvol preventiebeleid.

Wanneer moet een comité pbw opgericht worden?

De algemene regel is dat een comité moet opgericht worden in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Deze algemene regel is echter in grote mate afhankelijk van de definitie van een technische bedrijfseenheid.