Periodieke controle

Heftrucks keuren of niet?

In naam en functie zijn heftrucks 'hef-werktuigen'. Toch moeten ze volgens de Belgische wetgeving niet gekeurd worden. Anders is het wanneer de heftruck gebruikt wordt in samenstel met een hulpstuk voor het hijsen van lasten en het heffen van personen. Een overzicht.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid bij huren van hoogwerker?

Hoogwerkers worden vaak gebruikt op bouwwerven of bij onderhoudswerken. Heel vaak worden de machines gehuurd. Maar wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid?

Moeten ladders gekeurd worden door een externe dienst voor technische controle?

Ladders hebben heel wat te verduren: ze worden vaak dagelijks gebruikt en blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden. Daarom is het absoluut noodzakelijk om een ladder regelmatig te controleren op defecten. Maar moet dit door een externe dienst voor technische controle gebeuren?

Keuring valharnassen

Valharnassen moeten regelmatig gekeurd worden. Welke regels gelden er voor deze keuringen en wanneer is een keuring nodig?

Continuïteit van nucleaire controles verzekerd

Op 27 november 2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over de overgangsregeling voor de uitvoering van nucleaire controles. Erkende instellingen zullen die controles blijven uitvoeren tot 31 augustus 2007. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zal vanaf dan in principe de controles overnemen. Een woordje uitleg.

Controle elektrische installaties: nieuwe regels

Het Belgisch staatsblad publiceerde op 24 augustus 2005 een koninklijk besluit dat de nieuwe regels vastlegt voor de erkenning en de werking van erkende organismen die controles uitvoeren van elektrische installaties. Een toelichting.