Periodieke controle

Heftrucks keuren of niet?

In naam en functie zijn heftrucks 'hef-werktuigen'. Toch moeten ze volgens de Belgische wetgeving niet gekeurd worden. Anders is het wanneer de heftruck gebruikt wordt in samenstel met een hulpstuk voor het hijsen van lasten en het heffen van personen. Een overzicht.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid bij huren van hoogwerker?

Hoogwerkers worden vaak gebruikt op bouwwerven of bij onderhoudswerken. Heel vaak worden de machines gehuurd. Maar wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid?

Moeten ladders gekeurd worden door een externe dienst voor technische controle?

Ladders hebben heel wat te verduren: ze worden vaak dagelijks gebruikt en blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden. Daarom is het absoluut noodzakelijk om een ladder regelmatig te controleren op defecten. Maar moet dit door een externe dienst voor technische controle gebeuren?

Keuring valharnassen

Valharnassen moeten regelmatig gekeurd worden. Welke regels gelden er voor deze keuringen en wanneer is een keuring nodig?

Erkenningsvereisten voor controlediensten aangepast

Op 26 januari 2011 verscheen in het Staatsblad het koninklijk besluit van 9 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. Dit KB regelt de omzetting van een Europese richtlijn. Een overzicht van de belangrijkste wijzingen.

Oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Het KB van 2 juni 2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2008, legt de minimale voorschriften vast inzake veiligheid voor oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Dit KB, dat de bepalingen in deze materie uit de ARAB licht, wil voor de oude installaties een gelijkwaardig beschermingsniveau als voor de nieuwe installaties (periodieke controles, risicobeoordelingen,…).

Continuïteit van nucleaire controles verzekerd

Op 27 november 2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over de overgangsregeling voor de uitvoering van nucleaire controles. Erkende instellingen zullen die controles blijven uitvoeren tot 31 augustus 2007. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zal vanaf dan in principe de controles overnemen. Een woordje uitleg.

Wijzigingen AREI

Op 22 en 28 december 2006 verschenen enkele Koninklijke Besluiten (KB) en een ministerieel besluit (MB) over het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) in het Belgisch staatsblad. Deze besluiten wijzigen sommige voorschriften en toepassingsmodaliteiten van het AREI. Hieronder vindt u een overzicht:

Controle elektrische installaties: nieuwe regels

Het Belgisch staatsblad publiceerde op 24 augustus 2005 een koninklijk besluit dat de nieuwe regels vastlegt voor de erkenning en de werking van erkende organismen die controles uitvoeren van elektrische installaties. Een toelichting.