Preventievoorstel

Preventie van discriminatie op het werk

Om discriminatie op het werk te voorkomen, bepleit Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, om een verplichting in te voeren voor werkgevers om een preventiebeleid voor gelijke behandeling uit te werken.

Frankrijk: preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, maar moeten ook doeltreffend zijn

Preventiemaatregelen die men als irrelevant of weinig doeltreffend beschouwt, kunnen ertoe leiden dat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor een ‘onverschoonbare fout’. Daf-mag.fr, een Franse website voor administratief en financieel directeurs, gaat dieper in op deze belangrijke evolutie van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk.

Proefprojecten om burn-out op te sporen

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block, lanceert drie grote proefprojecten om burn-out te voorkomen. Doel is uit te testen hoe de signalen vroegtijdig gedetecteerd kunnen worden om zo te voorkomen dat werknemers een burn-out ontwikkelen. Voor de projecten werd een budget van vier miljoen euro voorzien.

Trends op het gebied van risicopreventie in Frankrijk

CSP Formation, een Franse organisatie die opleidingen organiseert, publiceert regelmatig studies en barometers over thema’s in verband met opleidingen in de bedrijfswereld. Uit de tweede ‘Baromètre de la Santé au Travail’ blijkt dat de Franse bedrijven in 2012 meer acties in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk hebben opgezet dan in 2011. Bovendien blijkt dat ze met deze acties een groter aantal werknemers hebben bereikt en dat de thema’s meer gevarieerd zijn dan voordien.