Preventieadviseur PBW

Opleiding preventieadviseurs op de korrel genomen (opinie)

Recent is een nieuw KB over de opleiding van preventieadviseurs verschenen. Dit KB is er gekomen na jarenlange discussies en het valt te verwachten dat het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd is. Onderstaand opinie-artikel formuleert een aantal kritische bedenkingen maar wil vooral een bijdrage leveren aan een debat over een nieuw concept voor de opleiding van preventieadviseurs Dit artikel is een sterk ingekorte versie van een hoofdstuk uit het boek "Meer welzijn op het werk" Een bijdrage van Jan Van Peteghem, directeur van de afdeling Risicobeheersing bij IDEWE vzw, en Marc Heselmans, Eredirecteur-generaal Toezicht Welzijn op het Werk.

Opleiding preventieadviseur: wettelijke bepalingen over opbouw en inhoud

Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS van 11 juli 2007) omvat de bepalingen over de opleiding van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Wat zeggen deze bepalingen over de opbouw, de inhoud en de erkenning? 

KB opleidingen preventieadviseurs

Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS van 11 juli 2007) regelt de opleiding van preventieadviseurs: historiek en toelatingsvoorwaarden. 

KB persoonlijke beschermingsmiddelen in nieuw jasje

Het koninklijk besluit betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2005. Het gaat om een update van het besluit van 7 augustus 1995. Het KB introduceert een aantal nieuwigheden.