Voorkomingspersoneel

Certificatie coördinatoren wordt herzien

Bepaalde veiligheids- en gezondheidscoördinatoren moeten zich verplicht laten certificeren. De deadline daarvoor werd vastgelegd op 1 april 2010, maar de uitvoeringsregeling die de praktische zaken moet regelen, is nog steeds niet verschenen. Dat leidt tot vraagtekens bij de betrokken partijen.

Veiligheidscoördinator ter discussie

Op 21 januari 2009 werd in het Radio1-consumentenprogramma ‘Peeters en Pichal’ het nut van de veiligheidscoördinatoren ter discussie gesteld. Consumentenvereniging Test-Aankoop sprong mee op de kar en pleit net als in het verleden voor het afschaffen van de veiligheidscoördinatoren op particuliere bouwwerven.

Aannemer en veiligheidscoördinator: synergie voor een betere veiligheid?

Veiligheidscoördinatie bestaat reeds 7 jaar. Het Belgisch Instituut van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren (BIB-Co) maakte, tijdens haar colloquium van 24 april 2008 met titel "Balans inzake coördinatie veiligheids en gezondheid in België na 7 jaar praktijkervaring", een eerste bilan op van deze zeven jaar. De Confederatie Bouw (1), beroepsorganisatie die de bouwactiviteiten vertegenwoordigt, stelde het standpunt van de aannemers voor. Ondanks de vele onduidelijkheden en toepassingsproblemen die de reglementering op de veiligheidscoördinatie met zich meebrengt, is de Confederatie nog steeds van mening dat het principe waardevol is. De toepassing ervan is echter niet altijd resultaatgericht en schiet in vele gevallen haar doel voorbij. Een overzicht van de problematiek en de positieve en negatieve kanten van de reglementering. Gebaseerd op een tekst van Marc Junius, Hoofdadviseur Confederatie Bouw.

Vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten?

Wat zijn de rol en de taken van de preventieadviseur psychosociale aspecten en een vertrouwenspersoon? Welke interventies kunnen ze doen en wat is het verschil tussen beiden?