Reflecterend materiaal

Nieuwe norm voor hoge zichtbaarheidskleding

De norm EN ISO 20471:2013 is op 28 juni 2013 toegevoegd aan de lijst van geharmoniseerde normen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze norm vervangt de norm EN 471.

Fluovestjes voldoen vaak niet aan wettelijke eisen

De federale overheidsdienst Economie voerde een onderzoek uit naar de conformiteit van fluohesjes voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Uit de studie blijkt dat veel hesjes niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Norm EN471: signalisatiekledij voor professioneel gebruik

Werknemers die langs de openbare weg werken, moeten hoge zichtbaarheidskleding dragen. Deze kledij moet aan verschillende criteria voldoen. De precieze eisen zijn vastgelegd in de Europese norm EN 471. Daarnaast bestaat er ook nog de norm EN 1150 die betrekking heeft op hoge zichtbaarheidskleding voor niet-professionele bezigheden.