Veiligheidsschoen

Steunzolen in veiligheidsschoenen

De codex over het welzijn op het werk legt de werkgever op om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te verstrekken aan zijn werknemers. Maar wat gebeurt er als een werknemer die veiligheidsschoenen moet dragen, steunzolen nodig heeft?

preventMemo - Veiligheidsschoenen

preventMemo - Veiligheidsschoenen

In heel wat sectoren worden veiligheidsschoenen gebruikt om de voeten van werknemers te beschermen. Naast de klassieke veiligheidsschoenen met verstevigde tip bestaan er nog tal van andere types schoenen die aangepast zijn aan de risico’s waarmee de werknemers geconfronteerd worden tijdens de uitoefening van hun job.

Normen voor veiligheidsschoenen

De vereisten voor schoenen met beschermende eigenschappen zijn beschreven in vier basisnormen: EN ISO 20344, 20345, 20346 en 20347. De normen bepalen onder meer de prestatieniveaus en de markeringen voor schoenen. In 2021 verschenen nieuwe versies van deze normen met verschillende, uitgebreide, wijzigingen.

Werkgevers moeten veiligheidsschoenen voorzien

In een arrest van november 2021 wees het Franse Hof van Cassatie erop dat werkgevers hun werknemers veiligheidsschoenen moeten aanbieden om hen te beschermen tegen de risico’s waaraan ze worden blootgesteld.

Ergonomie en veiligheidsschoenen

Tijdens een lezing die op 29 november 2018 werd gehouden in het kader van de beurs WorkSafe in Namen, verwees Nicolas Draye van de BES (Belgian Ergonomics Society) naar een eindwerk over veiligheidsschoenen. Maar waar knelt het (veiligheids)schoentje?

Conformiteit van veiligheidsschoenen: campagne 2016-2017

In 2016-2017 voerde de FOD Economie een controlecampagne uit om de conformiteit van veiligheidsschoenen te controleren. 25 modellen, zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik, werden getest. Drie modellen voldeden niet aan de technische vereisten (schokbestendigheid, pletbestendigheid en antistatische eigenschappen). In de andere gevallen ging het enkel om administratieve tekortkomingen.

De keuze van veiligheidsschoenen

Bij de keuze van veiligheidsschoenen laten de gebruikers zich meestal leiden door het type schoen en de bescherming die hij biedt, maar minder door het comfort. Degelijke veiligheidsschoenen moeten echter aan beide criteria beantwoorden en die zijn niet onverenigbaar.

Testmethodes en standaarden voor antislipschoenen

Veiligheids-, werk- of beschermingsschoenen die een CE-markering krijgen, werden aan een slipweerstandstest onderworpen. Wat houden deze tests in en in hoeverre kunnen de schoenen het risico op uitglijden elimineren?