Veiligheidsschoen

Ergonomie en veiligheidsschoenen

Tijdens een lezing die op 29 november 2018 werd gehouden in het kader van de beurs WorkSafe in Namen, verwees Nicolas Draye van de BES (Belgian Ergonomics Society) naar een eindwerk over veiligheidsschoenen. Maar waar knelt het (veiligheids)schoentje?

Conformiteit van veiligheidsschoenen: campagne 2016-2017

In 2016-2017 voerde de FOD Economie een controlecampagne uit om de conformiteit van veiligheidsschoenen te controleren. 25 modellen, zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik, werden getest. Drie modellen voldeden niet aan de technische vereisten (schokbestendigheid, pletbestendigheid en antistatische eigenschappen). In de andere gevallen ging het enkel om administratieve tekortkomingen.

Veiligheidsschoenen: bescherming bij laswerkzaamheden

Veiligheidsschoenen dragen een CE-markering. Deze markering wijst op de conformiteit met de regelgeving voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De conformiteit wordt beoordeeld op basis van geharmoniseerde normen. In december 2017 is norm EN ISO 20349 over schoeisel ter bescherming tegen risico's in gieterijen en bij lassen toegevoegd aan de lijst met geharmoniseerde nomen. 

Veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik: de informatie begrijpen

Waarvoor dienen de schoenen die ik tijdens het werk draag? Schoenen voor beroepsgebruik kunnen veiligheidsschoenen, beschermschoenen en werkschoenen zijn. Wat zijn de verschillen? Wat betekent de informatie die terug te vinden is op het etiket? 

De keuze van veiligheidsschoenen

Bij de keuze van veiligheidsschoenen laten de gebruikers zich meestal leiden door het type schoen en de bescherming die hij biedt, maar minder door het comfort. Degelijke veiligheidsschoenen moeten echter aan beide criteria beantwoorden en die zijn niet onverenigbaar.

Overzicht van de normen voor schoeisel voor professioneel gebruik

Veiligheidsschoenen, beschermschoenen en werkschoenen dragen een CE-markering en beantwoorden aan de geharmoniseerde normen NBN EN ISO 20345, NBN EN ISO 20346, NBN EN ISO 20347. Wat betekent dat? En welke informatie vinden we terug op het etiket?

Testmethodes en standaarden voor antislipschoenen

Veiligheids-, werk- of beschermingsschoenen die een CE-markering krijgen, werden aan een slipweerstandstest onderworpen. Wat houden deze tests in en in hoeverre kunnen de schoenen het risico op uitglijden elimineren?