Impulsgeluid

Zelfontbranding van een chemisch product

Bij werken aan een bodempomp kwam er plotseling een hoeveelheid chemische stof vrij. De temperatuur van de stof was hoger dan zijn ontstekingstemperatuur, waardoor het product spontaan ontbrandde. De brand veroorzaakte vooral materiële schade. De contractors die er aan het werk waren, konden op tijd vluchten.