Ademhalingstoestel

Nanomateriaal: aansluiting van ademhalingsmaskers op het gelaat

Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) heeft een laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar het beschermingsniveau van ademhalingsmaskers tegen nanomateriaal. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste parameter voor de ademhalingsbescherming niet de grootte van de deeltjes is, maar de aansluiting van het masker op het gelaat.

PBM’s: bieden de normen voldoende weerstand?

Uit recente studies is gebleken dat elektrostatische ademhalingsfilters minder goed presteren naarmate ze langer worden gebruikt, ook al voldoen ze aan de normvoorschriften. Naar aanleiding van deze onrustbarende vaststelling heeft de Duitse Commissie voor Arbeidsbescherming en Normalisatie (KAN) onderzocht in welke mate in de normen rekening wordt gehouden met de eventuele verminderde beschermende werking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Meer met minder

Janssen Pharmaceutica in Geel werkt sinds jaar en dag met ademhalingsbeschermingsmiddelen. Het bedrijf heeft hiervoor een doordacht beleid uitgewerkt. Een grondige risicoanalyse en een duidelijke implementatieprocedure gaan er hand in hand met het terugdringen van de blootstelling. Of hoe je meer kan bereiken met minder.