Gehoorbeschermingsmiddel

Gehoorbescherming biedt niet steeds beloofde demping

Ons oor is een heel gevoelig orgaan. Een korte blootstelling aan lawaai kan al voldoende zijn voor blijvende gehoorbeschadiging. Daarom is gehoorbescherming erg belangrijk voor de werknemers. Uit een Canadees onderzoek blijkt echter dat sommige gehoorbeschermingsmiddelen in de praktijk minder goed werken dan onder laboratoriumomstandigheden.

Instructiefiche - gehoorbescherming

Lawaai voorkom je het best door de geluidsbron aan te pakken. Volstaat dit niet, dan moet je een beroep doen op gehoorbescherming.

 

Norm over gehoorbescherming geschrapt

In 2010 werd norm EN ISO 4869-4:2000 geschrapt van de lijst van geharmoniseerde normen. De Europese Commissie ging over tot de schrapping van de norm na officiële bezwaren. De norm schrijft een test-methode voor om de effectieve geluiddrukniveaus van gehoorbeschermingsmiddelen te meten. In de praktijk was de methode niet betrouwbaar genoeg. Bovendien bestaat er een andere geharmoniseerde norm die een meer betrouwbare methode hanteert.

Lawaai en gehoorbescherming

Lawaai kan allerlei soorten hinder veroorzaken. De blootstelling aan lawaai moet dan ook worden bestreden en tot het minimum beperkt. Zelfs bij vrij lage geluidsniveaus kan lawaai een langetermijnrisico worden, in het bijzonder voor het gehoor. Gehoorbeschadigingen kunnen zich vrijwel onmerkbaar ontwikkelen. Ze zijn meestal onomkeerbaar en hebben vaak zeer onaangename gevolgen op diverse terreinen. Op basis van een literatuurstudie geven we u in dit artikel een overzicht van de stand van zake wat betreft lawaai en gehoorbescherming.

Het leger wapent zich tegen doofheid

Defensie voert sinds enkele jaren een preventiebeleid inzake beroepsdoofheid. Er werden verschillende onderzoeken verricht en nieuwe gehoorbeschermingssystemen ingevoerd. Dit leidde tot internationale erkenning, waarbij een van de projecten bekroond werd door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. PreventFocus maakte een stand van zaken op, samen met het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming van het militair personeel van Defensie, kolonel ingenieur Jean-Marc Vanbockstaele.

Een gehoorzorgbeleid in uw bedrijf

Lawaaidoofheid is niet weg te slaan uit de toptien van beroepsziekten in België. Een gehoorbeschermingsbeleid in uw bedrijf is dus noodzakelijk. 

KB legt lawaai aan banden

Op 15 februari 2006 is het KB van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn van februari 2003. 

Gehoorbescherming op maat bij Ford Genk

Lawaai is een belangrijk risico op de werkplaats. Gehoorbescherming, het is een must in heel wat productieafdelingen. Ook bij Ford Genk is dat het geval. Het bedrijf heeft gekozen voor otoplastieken en de resultaten zijn zeer bevredigend.