Beschermingskledij

Online PBM aankopen: de valstrikken van e-commerce

De snelle groei van de e-commerce heeft ook gevolgen voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op de Franse website inforisque.fr kan men een artikel lezen van Synamap, een Franse vereniging van actoren uit de sector van de preventie en bescherming op het werk, dat enkele tips aanreikt om valstrikken te omzeilen bij het aankopen van producten via internet.

Pbm: erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties

In april 2018 treedt de pbm-verordening in werking (EU Verordening 2016/425). Deze verordening verplicht de fabrikant om conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te passen alvorens een pbm op de markt te brengen. Voor pbm van categorie II en III is hiervoor de tussenkomst van een conformiteitsbeoordelingsinstantie vereist. Het KB van 30 augustus 2017 regelt de erkenning van deze instanties.

Unisex PBM hinderen vrouwen tijdens hun werk

De Britse vakbond TUC (Trades Union Congress) publiceerde recent een rapport over PBM voor vrouwen. Daaruit bleek dat PBM vaak niet aangepast zijn aan het lichaam van de vrouw. De oorzaak? De meeste fabrikanten ontwikkelen ‘unisex PBM’.

Beschermende handschoenen: gewijzigde normen

Beschermhandschoenen met een CE-markering worden geproduceerd volgens voorschriften die terug te vinden zijn in geharmoniseerde normen. Norm EN 374 voor beschermende handschoenen tegen chemische risico's en norm EN 388 voor handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische risico's zijn aangepast in 2016. Deze zijn in april 2017 opgenomen in de lijst met geharmoniseerde normen. De aangepaste versies brengen verscheidene wijzigingen met zich mee. Voor gebruikers van beschermhandschoenen zijn vooral de gewijzigde markeringen van belang.

(Schone) kledij op het werk?

Of ze nu deel uitmaken van de categorie ‘werkkledij’ of ‘beschermende kledij’, de kledij die gedragen wordt op het werk wordt - zoals andere kleding - gemaakt in lageloonlanden. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten hebben daarom het project ‘Duurzame werkkledij’ gelanceerd, dat zijn vruchten begint af te werpen.

Een nieuwe pbm-verordening, wat nu?

In maart 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe pbm-verordening overgemaakt aan het Parlement en de Raad. De definitieve tekst verscheen op 31 maart 2016 in het Europees Publicatieblad. Henk Vanhoutte, secretaris generaal European Safety Federation (het Europese overkoepelende orgaan van nationale verenigingen van pbm-leveranciers), geeft toelichting bij de nieuwe verordening. 

Beschermende kledij is niet hetzelfde als werkkleding!

In tegenstelling tot werkkleding biedt beschermkledij bescherming tegen specifieke risico’s. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet tegen welke risico’s deze kledij je beschermt. Informatie hierover vind je op het etiket.

Veilig handschoenen of beschermende kleding uittrekken

Het INRS werkt aan een reeks brochures met tips en goede praktijken om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) en beschermingskledij uit te trekken zonder in contact te komen met chemische of biologische agentia. De eerste brochures handelen over beschermingskledij en beschermhandschoenen (herbruikbare, maar ook wegwerphandschoenen).

 

 

Verplichte PBM's voor brandweer

Een KB legt vast welke persoonlijke beschermingsmiddelen de brandweerzones ter beschikking moeten stellen van hun personeel. 

Nieuwe signalisatie uitzonderlijke transporten

Vanaf 1 september gelden verschillende nieuwe regels rond uitzonderlijk vervoer. Het KB dat de wijziging aanbrengt, bevat onder andere regels in verband met de signalisatie en signalisatiekledij.