Individuele beschermingsuitrusting

Plastic mondschermen: onvoldoende bescherming

Doorzichtige plastic mondschermen, die onder andere worden gebruikt om slechthorenden in staat te stellen de spreker te verstaan, bieden onvoldoende bescherming en houden bijgevolg een hoger risico op overdracht van het coronavirus in. In een koninklijk besluit, gepubliceerd op 23 maart 2021, staat dat de mondschermen die een waarschuwing in deze zin niet dragen, uit de handel moeten genomen worden.

Mondmaskers: einde van vereenvoudigd testprotocol

De markt voor mondmaskers begint zich te normaliseren. Daarom wordt de procedure Alternative Test Protocol (ATP) vanaf 1 februari 2021 niet meer toegepast.

Mondmaskers op het werk: wettelijk kader

Het dragen van een mondmasker wordt beschouwd als een belangrijke maatregel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar is er een wettelijk kader voor het dragen van een mondmasker op het werk en kan de werkgever een werknemer verplichten om zo’n masker te dragen? Externe preventiedienst Cohezio ging op zoek naar het antwoord op deze vragen.

Lijst met geharmoniseerde pbm-normen

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd met de geharmoniseerde normen in het kader van de pbm-verordening.

Persoonlijke beschermingsmiddelen denken mee

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) zijn er om de gebruikers te beschermen tegen risico's. Voorwaarde is wel dat de pbm's aangepast zijn aan het risico en aan de omstandigheden. Nieuwe evoluties zoals het gebruik van Auto ID systems kan hierbij helpen.

PBM’s bij werken onder spanning

Het is niet toegestaan om werken uit te voeren aan elektrische installaties onder spanning. In sommige situaties kan echter alleen onder spanning gewerkt worden. Welke maatregelen moeten dan genomen worden? Wie mag aan zo’n installatie werken? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden?

Een lang leven voor beschermingskledij

Onderhoud van beschermingskledij moet gebeuren volgens welbepaalde voorschriften. Als dit niet gebeurt, kan het beschermingsniveau van de kledij verminderen of onvoldoende worden. Die voorschriften worden geleverd door de fabrikant.

Intelligent textiel: Beschermkledij in een nieuw jasje

Kledij die een alarmsignaal geeft wanneer de drager zich in een gevaarlijke situatie bevindt en die naar de dichtstbijzijnde nooduitgang leidt: het lijkt wel ‘back to the future’, maar het wordt meer en meer realiteit.

Redt het ultieme redmiddel?

In de preventiehiërarchie staan de persoonlijke beschermingsmiddelen op de laatste plaats. In hoeverre beschermen PBM’s ook effectief? Liggen fouten in gebruik of onderhoud aan de basis van ongevallen? Naar deze vragen heeft de Health and Safety Executive (Verenigd Koninkrijk) onderzoek Evidence base for identifying potential failures in the specification, use and maintenance of PPE at work, BOMEL Ltd., for the Health and Safety Executive, 2006 laten uitvoeren.