Individuele beschermingsuitrusting

Lijst met geharmoniseerde pbm-normen

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd met de geharmoniseerde normen in het kader van de pbm-verordening.

NBN: normen pbm medische sector tijdelijk gratis in strijd tegen Covid-19

Door de coronacrisis is er een grote vraag naar mondmaskers en andere pbm voor de medische sector. Hierdoor scholen veel ondernemingen zich halsoverkop om. Om dit te vergemakkelijken gaf de Europese Commissie de opdracht aan alle normalisatiebureaus die lid zijn van CEN-CENELEC om normen voor mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor medici tijdelijk gratis aan te bieden. Het Bureau voor Normalisatie (NBN) stelt volgende normen ter beschikking:

Persoonlijke beschermingsmiddelen denken mee

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) zijn er om de gebruikers te beschermen tegen risico's. Voorwaarde is wel dat de pbm's aangepast zijn aan het risico en aan de omstandigheden. Nieuwe evoluties zoals het gebruik van Auto ID systems kan hierbij helpen.

PBM’s bij werken onder spanning

Het is niet toegestaan om werken uit te voeren aan elektrische installaties onder spanning. In sommige situaties kan echter alleen onder spanning gewerkt worden. Welke maatregelen moeten dan genomen worden? Wie mag aan zo’n installatie werken? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden?

Een lang leven voor beschermingskledij

Onderhoud van beschermingskledij moet gebeuren volgens welbepaalde voorschriften. Als dit niet gebeurt, kan het beschermingsniveau van de kledij verminderen of onvoldoende worden. Die voorschriften worden geleverd door de fabrikant.

Intelligent textiel: Beschermkledij in een nieuw jasje

Kledij die een alarmsignaal geeft wanneer de drager zich in een gevaarlijke situatie bevindt en die naar de dichtstbijzijnde nooduitgang leidt: het lijkt wel ‘back to the future’, maar het wordt meer en meer realiteit.

Beschermende kleding

Beschermende kledij is voor bepaalde activiteiten een noodzaak. Onder de noemer ‘beschermende kledij’ vallen diverse uitrustingen. Dit nummer van PreventFocus behandelt verschillende aspecten en opent met een algemeen overzicht van de types beschermende kledij, de eisen die erop van toepassing zijn en hoe de selectie, het gebruik en het onderhoud kunnen gebeuren.

Redt het ultieme redmiddel?

In de preventiehiërarchie staan de persoonlijke beschermingsmiddelen op de laatste plaats. In hoeverre beschermen PBM’s ook effectief? Liggen fouten in gebruik of onderhoud aan de basis van ongevallen? Naar deze vragen heeft de Health and Safety Executive (Verenigd Koninkrijk) onderzoek Evidence base for identifying potential failures in the specification, use and maintenance of PPE at work, BOMEL Ltd., for the Health and Safety Executive, 2006 laten uitvoeren.

KB persoonlijke beschermingsmiddelen in nieuw jasje

Het koninklijk besluit betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2005. Het gaat om een update van het besluit van 7 augustus 1995. Het KB introduceert een aantal nieuwigheden.