Hulp en evacuatie

Noodplanning: op weg naar een betere preventie

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen heeft tot doel om de principes aangaande noodplanning te actualiseren. Daarnaast wil het ook de terminologie en inhoud van de nood- en interventieplannen harmoniseren. Verder bevat het een aantal nieuwigheden. Op die manier verbetert het de noodplanning in België. Binnenkort wordt een ministeriële omzendbrief verwacht die het een en het ander nog verder zal verduidelijken. Een stand van zaken.