Hulp en redding

De reddingsstrook voor hulpdiensten

Het geluid van een naderende sirene doet het stressniveau van heel wat weggebruikers stijgen. Met een nieuw artikel in de wegcode, dat weggebruikers verplicht om in geval van file een ‘reddingsstrook’ te maken voor prioritaire voertuigen, wil de wetgever meer duidelijkheid creëren over hoe weggebruikers moeten reageren.

Inzetten van ongevallensimulanten bij opleiding hulpverleners

Het aantal bedrijven en organisaties dat een beroep doet op dergelijke ongevallensimulanten stijgt jaar na jaar. Vanwaar dit groeiende succes? Wie zijn de ongevallensimulanten? Wat doen ze juist en wat kunnen ze betekenen voor uw bedrijf?

Interventie bij asbestincidenten

Asbest is nog aanwezig in sommige gebouwen of installaties. Bij een incident kan de asbest vrijkomen en zo extra risico's inhouden voor de hulpverleners en omwonenden. De aanpak van asbestincidenten vergt daarom extra beschermingsmaatregelen en een goede coördinatie tussen de betrokken hulpverleningsdiensten.

 

Rampenoefening bij KRONOS: leerrijk voor alle partijen

Alle Belgische Sevesobedrijven houden regelmatig rampenoefeningen. Meestal wordt bij zo’n oefening een grootschalig incident gesimuleerd. De hulpdiensten rukken uit en handelen daarbij op dezelfde manier als ze zouden doen bij een echte ramp. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur wil deze rampenoefeningen echter efficiënter laten verlopen en de kostprijs ervan drukken. Dat doet ze door zogenaamde ‘Key Exercises’ te organiseren waarin vooral gefocust wordt op de sleutelmomenten van de interventies. Recent vond zo’n Kex of Key Exercise plaats bij KRONOS in de Gentse kanaalzone.
 

Kanker: geen beroepsmatige aandoening tengevolge van 9/11

Dat 9/11 grote gevolgen heeft gehad voor de Amerikaanse samenleving, lijdt geen twijfel. Een recent rapport bepaalt dat kanker niet kan beschouwd worden als een aandoening tengevolge van de interventie-werkzaamheden. Met als gevolg emotionele discussies tussen reddingswerkers, wetenschappers en beleidsmakers.