Verwijdering van gevaarlijk afval

Asbest: gevaarlijk afval

U hebt zelf asbest verwijderd of asbest laten verwijderen door een erkende onderneming. Wat moet men doen met asbestafval dat als gevaarlijk beschouwd wordt? We bekijken de reglementering terzake.