Communicatie

Opinie: Mag een werkgever de e-mails van zijn werknemers lezen?

Over de vraag of een werkgever de e-mails van zijn werknemers mag inkijken, is al heel wat inkt gevloeid. De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) heeft in de loop der jaren haar standpunt gewijzigd en is sinds kort van mening dat de werkgever de e-mailberichten van zijn werknemers wel degelijk mag lezen, hoewel dit indruist tegen onze wetgeving. Martin Willems, permanent secretaris bij de Landelijke Bediendencentrale (LBC), stelt zich vragen bij deze ommezwaai. 

 

Over de auteur:
Martin Willems is permanent secretaris bij de Landelijke Bediendenbond (LBB) en volgt de bedrijven uit de IT-sector en de sector van de nieuwe technologieën op. Hij is ook lid van de vzw Terra Laboris, een onderzoekscentrum voor sociaal recht.

 

Veiligheid in de onderzoekslaboratoria: jonge onderzoekers begeleiden

Om de gezondheid van de werknemers uit de medische onderzoekswereld te beschermen maar ook om de milieurisico’s te beperken, hebben de laboratoria strikte regels ingevoerd. PreventFocus sprak met Frédéric Paulart, de beheerder van de laboratoria van het Institute for Medical Immunology van de Université Libre de Bruxelles (ULB), en wilde van hem te weten komen hoe de risico’s worden beheerst in een omgeving met veel personeelswissels. 

Taalverschillen op de werkvloer

De voorbije decennia is onze samenleving almaar multicultureler geworden. Door het openstellen van de Europese binnengrenzen kunnen Europeanen zonder probleem naar een andere lidstaat verhuizen. Ondernemingen worden dus geconfronteerd met meer werknemers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. En taalbarrières kunnen uiteraard tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. 

ISO-norm handseinen

ISO heeft een norm uitgegeven over handseinen. De norm regelt de manuele signalen die vanop de grond gegeven worden aan bedieners van kranen. De bestaande Belgische en Europese wetgeving wijzigt voorlopig niet.

Contracteranto helpt ongevallen door taalproblemen op de werkvloer voorkomen

Contracteranto is een website die kan helpen om de communicatie met anderstaligen te verbeteren. De site is een online woordenboek met werkgerelateerde en veiligheidsgerelateerde terminologie.

Business Continuity Planning bij Janssen

Een Business Continuity Management (BCM)-proces heeft tot doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van de organisatie te waarborgen. Een efficiënt en effectief BCM biedt een leidraad om zo snel mogelijk de bestaande bedrijfsprocessen terug in normale toestand te brengen en hierdoor de impact op reputatie en kapitaal te reduceren. Bij het farma-bedrijf Janssen is het BCM proces kritisch doorgelicht en bijgestuurd.

Initiatieven bij TTS

TTS België NV is een transportbedrijf gespecialiseerd in weg- en multimodaal vervoer. Preventie is hier sinds lang een essentieel onderdeel van het algemeen beleid. Zo zijn er heel wat initiatieven gericht op een verbetering van de veiligheid. Wij spraken met Paul Tatullo, preventieadviseur bij TTS.

De Financietoren te Brussel onder Belgische en Poolse handen genomen

De kranten staan bol van berichten over Poolse werknemers die in ons land aan de slag gaan. PreventFocus ging op zoek naar een verhaal op het terrein en vond Hertel Services NV. Het bedrijf heeft op een gestructureerde en welomlijnde manier enkele Polen naar ons land gehaald om mee te werken aan de asbestverwijdering in de Financietoren. Marc Ruys, directieadviseur, hoofd Veiligheid en Kwaliteit en lid van de directieraad van Hertel Services NV, schetst het verhaal.

Lonende samenwerking Arcelor/Manpower: één jaar zonder ongevallen voor uitzendkrachten

De statistieken laten er geen twijfel over bestaan: jonge werknemers en uitzendkrachten zijn bijzonder kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Dit geldt des te meer in een gevaarlijke sector zoals de staalnijverheid. In de regio Luik heeft het uitzendbedrijf Manpower mooie resultaten bereikt: een volledig jaar zonder ongevallen voor de uitzendkrachten die tewerkgesteld waren bij Arcelor. Zo’n prestatie valt natuurlijk niet uit de lucht. Het is de vrucht van een solide samenwerking tussen werknemer en gebruiker. Een gesprek met Jean-Pierre Laixheau, preventieadviseur-ergonoom op de afdeling risicomanagement bij Arcelor, en Linda Hendrickx, Health & Safety manager bij Manpower