Optische signalisatie

Veiligheidssignalering en norm ISO 7010

De norm ISO 7010 Graphical symbols - Safety colours and safety signs bevat een aantal veiligheidstekens die lichtjes verschillen van de Belgische regelgeving rond veiligheids- en gezondheidssignalering. Hoe kan die norm in de ondernemingen toegepast worden? 

Nieuwe signalisatie uitzonderlijke transporten

Vanaf 1 september gelden verschillende nieuwe regels rond uitzonderlijk vervoer. Het KB dat de wijziging aanbrengt, bevat onder andere regels in verband met de signalisatie en signalisatiekledij.

Noodnummer 112 op brandweervoertuigen

Op brandweervoertuigen moet voortaan een eenvormig logo terug te vinden zijn van het noodnummer 112. Dat staat in een ministeriële omzendbrief.

Wijzigingen veiligheidssignalisatie op komst

Onlangs is de ISO norm 7010 gepubliceerd als EN norm. Verwacht wordt dat dit ook zijn impact heeft op de Europese regelgeving over veiligheidssignalisatie.

Valpartijen in de trappenhal

Situaties Goed/Fout. Risico's met trappen.

Veiligheidsborden: algemene principes

Signalisatie wil werknemers wijzen op een aantal risico's, op een snelle manier belangrijke informatie overdragen over veiligheid en gezondheid op het werk of een te nemen maatregel aangeven. Maar signalisatie kan enkel effect sorteren als ze doeltreffend aangebracht werd en als de betekenis van de signalisatie gekend is. Ze moet dus volgens een aantal regels uitgewerkt en aangebracht worden, met als eerste doel effectiviteit. Een overzicht van de algemene principes.

Signalisatie aanbrengen

Signalisatie is pas effectief als mensen deze (tijdig) opmerken en begrijpen. Ze moet dus op een gepaste manier aangebracht worden. Dit houdt in dat een aantal parameters correct in rekening moeten gebracht worden, zoals de verhouding tussen de afmetingen van de signalisatie en de leesafstand, de coherentie, de relevantie,...