Trilling

preventMemo - Trillingen

preventMemo: Trillingen
De trillingen afkomstig van machines en gereedschappen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Blootstelling aan trillingen kan leiden tot letsels aan de zenuwen, gewrichten en botten, vaataandoeningen en spijsverteringsstoornissen. Preventiemaatregelen zijn vereist om werknemers te beschermen tegen schadelijke trillingen.

Hand-armtrillingen: bouwsector in het Verenigd Koninkrijk neemt het voortouw

Lichamelijke gevolgen van blootstelling aan trillingen die inwerken op de bovenste ledematen, worden vaak veroorzaakt door een langdurige blootstelling aan handgereedschap zoals boormachines of kettingzagen. De ernstigste problemen zijn echter te wijten aan het hanteren van pneumatisch aangedreven materieel dat frequent in de bouw en bij wegenwerken wordt aangewend (bv. sloophamers, drilboren, trilstampers).

Risicoanalyse blootstelling aan mechanische trillingen

Hoe weet je of de blootstelling aan trillingen van een werknemer aan een bepaalde werkpost aanvaardbaar is? Ga je meteen over tot complexe dure meetmethodes of bestaan er andere manieren om een eerste risicoanalyse te maken? Een stappenplan.

Maatregelen om blootstelling aan trillingen te voorkomen

Het analyseren van de blootstelling van werknemers aan trillingen (lichaamstrillingen of hand-armtrillingen) gaat soms gepaard met een aantal moeilijkheden. Deze kan men omzeilen met het juiste materiaal en de nodige kennis of door een beroep te doen op een gespecialiseerd studiebureau. Eenmaal de analyse is uitgevoerd, moeten er preventiemaatregelen ingevoerd worden om de blootstelling te beperken. Dit artikel geeft enkele tips gebaseerd op concrete voorbeelden uit de industrie.

Gezondheidsrisico’s van hand-armtrillingen

Bij het gebruik van aangedreven handgereedschap kan je blootgesteld worden aan trillingen. Een herhaalde en langdurige blootstelling kan leiden tot ziekten en letsels met blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg. Maar wat zijn hand-arm trillingen en wat zijn de gevolgen?

Hypothenar hamer syndroom opgenomen in lijst beroepsziekten

De lijst voor beroepsziekten werd onlangs geüpdatet en bevat vanaf nu ook het hypothenar hamer syndroom.

Handschoenen tegen trillingen: beschermende werking is beperkt

Het KB Trillingen legt maatregelen op bij het overschrijden van actie- en of grenswaarden van hand-arm trillingen. Het dragen van gepaste handschoenen kan in sommige omstandigheden een oplossing zijn. Dergelijke handschoenen hebben echter ook hun beperkingen.

Belgische bedrijven halen normen voor hand- en armtrillingen niet

Bijna alle machines, apparaten en toestellen produceren trillingen. Werknemers die deze apparaten gebruiken, worden blootgesteld aan de trillingen kunnen hiervan na verloop van tijd gezondheidsproblemen ondervinden. Bernard Niels Rodenburg onderzocht in het kader van zijn opleiding Veiligheidskunde(1) in hoeverre Belgische bouwbedrijven de regelgeving inzake trillingen naleven. De belangrijkste bevindingen leest u hieronder.

Mechanische trillingen, rugaandoeningen en rechten

Het Koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de rechten van de getroffenen aangetast door rugaandoeningen te wijten aan de blootstelling aan mechanische trillingen is verschenen in het Belgisch Staatstblad van 8 maart 2007. Het voert artikel 36 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, uit.

Trillingen onder controle

Bijna alle machines, apparaten, voer- of werktuigen brengen mechanische trillingen voort. Dergelijke trillingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de mensen die eraan blootgesteld zijn. In het kader van hun opleiding veiligheidskunde wilden enkele cursisten nagaan hoe het gesteld was met de aanpak van mechanische trillingen op de werkvloer. Hiervoor hebben ze een rondvraag georganiseerd bij een aantal bedrijven. De resultaten hiervan gaven een beeld van de actuele implementatieproblematiek. Het projectwerk leverde een handig instrument op om de preventieadviseur wegwijs te maken in de materie en efficiënt aan de slag te gaan.