Rookverbod

Ook elektronische sigaret valt onder het rookverbod

De wet van 22 december 2009 op het rookverbod voerde een algemeen rookverbod in voor alle publiek toegankelijk plaatsen, waaronder ook de horeca en werkplaatsen. Nu blijkt dat dit verbod ook van toepassing is op elektronische sigaretten.

Minder dodelijke hartinfarcten door rookverbod op werk

Uit een onderzoek van de UHasselt blijkt dat er dankzij het rookverbod op de werkvloer jaarlijks ruim 425 dodelijke hartinfarcten minder zijn in Vlaanderen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker en gepubliceerd in het vakblad ‘Heart’.

Tijdelijke sluiting voor publiek toegankelijke gesloten plaatsen die het rookverbod overtreden

Ondanks de geldboetes laten veel cafébazen nog steeds toe dat er in hun zaak gerookt wordt. De wetgever probeert de hardleerse uitbaters nu op andere gedachten te brengen met een (tijdelijk) sluitingsbevel.

Rookverbod: is de uitzondering voor private ruimtes discriminerend ?

Een werknemer van een gesloten asielcentrum heeft de Belgische staat als werkgever voor de rechter gedaagd wegens het niet naleven van de rookverbodwetgeving. In het centrum mag in private ruimtes gerookt worden. De arbeidsrechtbank heeft voorlopige maatregelen bevolen over de naleving van het rookverbod in de instelling.

Speelautomaten niet toegelaten in de rookkamer

Uit controles van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu blijkt dat veel horecazaken de lokalen met speelautomaten gebruiken als rookkamer. Vooral in  speelhallen en casino’s gebeurt dit. Nochtans is dit een inbreuk op de rookwetgeving. De FOD heeft daarom brief naar de sector gestuurd waarin de regels wordt verduidelijkt.

Stoppen met roken!

De internationale dag zonder tabak op 31 mei is de ideale dag voor al wie wil beslissen met deze slechte gewoonte te stoppen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2020 het tabaksgebruik de belangrijkste oorzaak zal zijn van de sterfgevallen en de arbeidsongeschiktheid in de wereld, met meer dan 10 miljoen slachtoffers per jaar.