Brandreactie

Brandreactie van bouwmaterialen

Overzicht van de brandklassen voor bouwmaterialen (reactie bij brand) en de brandprestatiecodes.

Brandreactie van bouwproducten: naar een uniforme Europese regelgeving

De brandveiligheid van een gebouw hangt voor een groot deel af van de materialen die er gebruikt worden. In de EU wordt er gewerkt aan een uniform systeem.