Risicoevaluatie

Nationale strategieën dragen bij tot de bevordering van OiRA

Voor kmo’s is het uitvoeren van een risicoanalyse vaak een moeilijke opdracht. Online risicoanalysetools zoals OiRA (Online interactive Risk Assessment) bieden hierbij ondersteuning. In de EU-lidstaten die de bevordering van OiRA opgenomen hebben in hun nationale strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk, worden niet alleen meer tools ontwikkeld, maar zijn er ook meer kmo’s die OiRA effectief gebruiken.

Opinie: Er is iets fundamenteel fout aan onze risicobeoordeling

In de preventFocus-reeks over de bedenkingen bij de Kinneymethode hebben Pieter De Munck en Guy Debleeckere respectievelijk verbetermogelijkheden en methodologische zwaktes van de Kinneymethode aangetoond. Jan Dillen gaat in dit artikel nog dieper in op de zwaktes van de methode, inclusief op die van de aangeboden alternatieven.

Opinie: Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 4

In het vierde en laatste deel van deze artikelreeks geeft auteur Guy Debleeckere de conclusies van zijn korte vergelijking tussen de Kinneymethode en de drie andere risicoanalysemethoden.

Opinie: Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 3

In deel 3 van deze vierdelige artikelreeks toetst preventieadviseur en docent arbeidsveiligheid Guy Debleeckere de vier evaluatiemethoden (Kinneymethode, risicomatrix, risicograaf en hybridemethode) aan drie risicoscenario’s.

Opinie: Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 2

In deel 2 van deze vierdelige artikelreeks bespreekt preventieadviseur en docent arbeidsveiligheid Guy Debleeckere een aantal methodologische aspecten van drie andere evaluatiemethoden: de risicomatrix, de risicograaf en de hybridemethode. De auteur gaat na of de problemen van de Kinneymethode hier ook terugkomen. 

OiRA-tool helpt bij Covid-19-risicobeheer

De tool voor Covid-19-risicobeheer uit de OiRA-serie is niet alleen gebaseerd op EU-richtlijnen, maar ook op niet-bindende richtsnoeren die werkgevers en werknemers moeten helpen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren gedurende de Covid-19-pandemie.

Opinie. Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 1

In een serie van vier artikels licht preventieadviseur en docent arbeidsveiligheid Guy Debleeckere zijn visie op de methode van Kinney toe en bespreekt hij een aantal andere evaluatiemethoden van taakrisicoanalyses. In het eerste deel bespreekt hij de methodologische aspecten van Kinney en het gebruik ervan.

Methode van Fine en Kinney: beperkingen en mogelijke aanpassingen

De methode van Fine en Kinney wordt gebruikt om risico’s in te schatten en te bepalen welke acties ondernomen moeten worden. In dit artikel plaatst Ir. Pieter De Munck enkele vraagtekens bij de methode en stelt hij aanpassingen voor om deze effectiever te maken.

preventMemo - Dynamisch risicobeheersingssysteem

preventMemo - Dynamisch risicobeheersingssysteem

De activiteiten die de werkgever op touw zet om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem is gebaseerd op gekende managementprincipes. Het laat toe om de preventie in de onderneming of organisatie op een systematische manier aan te pakken en daarbij rekening te houden met de aard en de activiteiten van de onderneming. De opvolging van het dynamisch risicobeheersingssysteem gebeurt aan de hand van twee documenten: het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

Safety Day: Herkennen en melden van gevaren

Tijdens een Safety Day kan u uw werknemers sensibiliseren en alert maken voor mogelijke risico’s op de werkvloer en voor het nemen van de nodige preventiemaatregelen.
Bent u op zoek naar een Safety Day die op maat van uw bedrijf gemaakt is? Dan bent u bij Prevent aan het juiste adres. Wij maken een gepersonaliseerd voorstel voor u rond een of meerdere door u gekozen thema’s. Een mogelijk thema voor uw Safety Day is het herkennen en melden van gevaren.