Werkingsnazicht

Gebruik van hefinstallaties

In het kader van de Europese campagne 2010-2011 over Veilig onderhoud heeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit nummer gaat het over het gebruik van hefinstallaties.

Controle van hefwerktuigen: welke periodiciteit?

Artikel 281 van het ARAB legt periodieke controles op die verplicht moeten worden uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle op de werkplaats (EDTC). Maar wat is nu de frequentie van deze verplichte controles?

Werken met derden: externe diensten voor technische controle komen ter plaatse

In bepaalde situaties kan de werkgever een beroep doen op een externe dienst voor technische controles (EDTC) om de conformiteit van de installaties te laten controleren. De dienst stuurt dan werknemers naar de opdrachtgever om deze controles uit te voeren. Als extern bedrijf wordt de externe dienst voor technische controle geconfronteerd met de moeilijkheden verbonden aan de toepassing van de wetgeving inzake welzijn op het werk, meer bepaald werken met derden. Op het symposium van de Association Royale des Conseillers en Prevention (ARCOP) ging Baudouin Litt, Manager Espace Vinçotte, in op deze problematiek.

Erkenningsvereisten voor controlediensten aangepast

Op 26 januari 2011 verscheen in het Staatsblad het koninklijk besluit van 9 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. Dit KB regelt de omzetting van een Europese richtlijn. Een overzicht van de belangrijkste wijzingen.

De weg naar de juiste keuringsinstantie

De wettelijke omkadering van de arbeidsveiligheid heeft al heel wat wijzigingen ondergaan. Ook de reglementering van de controles heeft een hele evolutie gekend, inclusief de benamingen van de keuringsinstanties: er is sprake van aangemelde instanties, van erkende organismen en van externe diensten voor technische controle. Hoe kan je door het bos de bomen nog zien en de juiste instantie aanspreken om de controles te laten uitvoeren? We hebben de evolutie van de reglementering erop nageplozen, om een antwoord te kunnen geven op de vraag: wie doet wat?