EU

Beleid rond psychosociale risico’s: succesfactoren en hindernissen

74% van de Europese bedrijven heeft nog geen procedures voor het omgaan met werkgerelateerde stress en andere psychosociale risico’s. Nochtans worden steeds meer Europese werknemers geconfronteerd met stress, pesterijen en geweld op het werk. Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) liet onderzoeken wat de redenen zijn waarom slechts zo weinig organisaties een doorgedreven beleid rond psychosociale risico’s voeren.

Verordening in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

De regelgeving betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen in de EU wordt geregeld coor verordening 649/2012. Het is de uitvoering van het Verdrag van Rotterdam. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) neemt verscheidene taken waar in het kader van deze verordening. 

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 3)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Dit derde deel handelt over de komst van de wet welzijn en de uitwerking van de eerste nationale strategieën in België.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 2)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit tweede deel behandelen we de publicatie van de kaderrichtlijn en van de bijzondere richtlijnen en hun omzetting in Belgisch recht.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 1)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit eerste deel komt de omzetting van de eerste richtlijnen in de Belgische wetgeving aan bod.