EU

In voorbereiding van een nieuwe Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Commissaris László Andor heeft op 28 juni 2012 op een conferentie in Kopenhagen in het kader van het Deens voorzitterschap een balans opgemaakt van de Europese strategie veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 en prioriteiten aangehaald voor de volgende strategie.

Nieuw KB liften: informatieprocedure bij de Europese Commissie

In het kader van de herziening van het KB liften werd ook de Europese Commissie ingelicht. Waarom moeten de lidstaten de Commissie inlichten over nieuwe reglementaire bepalingen en wat is het nut daarvan?

Nieuwe richtlijn ioniserende straling in de maak

De Europese richtlijn over ioniserende straling dateert al van 1996, terwijl er zowel op het vlak van de gebruikte technieken als op het vlak van de wetenschappelijke kennis heel wat veranderd is in het voorbije decennium. Hoog tijd dus voor een opfrissing van de Richtlijn.

ECHA publiceert registratiestatistieken REACH

Het Europees Agentschap voor chemische agentia (ECHA) heeft voor het eerst cijfers bekendgemaakt over de registraties in het kader van de REACH-verordening. Met de publicatie van deze gegevens hoopt ECHA de REACH-procedure transparanter te maken en de betrokken partijen te informeren over de stand van zaken.

Beleid rond psychosociale risico’s: succesfactoren en hindernissen

74% van de Europese bedrijven heeft nog geen procedures voor het omgaan met werkgerelateerde stress en andere psychosociale risico’s. Nochtans worden steeds meer Europese werknemers geconfronteerd met stress, pesterijen en geweld op het werk. Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) liet onderzoeken wat de redenen zijn waarom slechts zo weinig organisaties een doorgedreven beleid rond psychosociale risico’s voeren.

Verordening in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

De regelgeving betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen in de EU wordt geregeld coor verordening 649/2012. Het is de uitvoering van het Verdrag van Rotterdam. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) neemt verscheidene taken waar in het kader van deze verordening. 

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 3)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Dit derde deel handelt over de komst van de wet welzijn en de uitwerking van de eerste nationale strategieën in België.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 2)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit tweede deel behandelen we de publicatie van de kaderrichtlijn en van de bijzondere richtlijnen en hun omzetting in Belgisch recht.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 1)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit eerste deel komt de omzetting van de eerste richtlijnen in de Belgische wetgeving aan bod.