Zichtbaarheid

Wettelijke criterea voor het zicht bij het autorijden

De ogen leveren 90% van alle rij-informatie. Een slecht zicht is direct gerelateerd aan slecht rijden. Een verminderde rijvaardigheid door een slecht zicht zorgt voor een vertraagde reactie op signalen, verkeersborden en verkeersgebeurtenissen, en kan zo leiden tot een ongeval. Uit een studie van Vias institute blijkt dat slechts 15% van de Belgen expliciet de wettelijke limiet voor het zicht kent. 

Drugs en alcohol op het werk: effecten op je gezichtsvermogen en waakzaamheid

Het gebruik van alcohol en/of drugs op het werk of na het werk kan tot ernstige ongevallen leiden. Doordat deze stoffen het zicht, de reflexen, de concentratie en de waakzaamheid van de werknemers aantasten, vormen ze een reëel gevaar voor de veiligheid.

 

 

Zichtbaarheid van mobiele arbeidsmiddelen

Aanrijdingen van voetgangers door mobiele arbeidsmiddelen is een ernstig ongevalrisico. Bij de preventie van dergelijke ongevallen speelt de zichtbaarheid een belangrijke rol. Een literatuuronderzoek naar de zichtbaarheid van mobiele arbeidsmiddelen belichtte deze problematiek van naderbij.

Signalisatie aanbrengen

Signalisatie is pas effectief als mensen deze (tijdig) opmerken en begrijpen. Ze moet dus op een gepaste manier aangebracht worden. Dit houdt in dat een aantal parameters correct in rekening moeten gebracht worden, zoals de verhouding tussen de afmetingen van de signalisatie en de leesafstand, de coherentie, de relevantie,...