Mentale gezondheid

Bedrijven zetten nog steeds te weinig structureel in op mentaal welzijn

Nog steeds zetten bedrijven te weinig structureel in op mentaal welzijn. Dat kwam duidelijk naar voren uit een bevraging van Acerta, Vrije Universiteit Brussel en HR Square bij 340 werkgevers.

Chrodis+: sensibilisering rond chronische aandoeningen op het werk

De website chrodis.eu biedt een toolkit aan om chronische aandoeningen op het werk te voorkomen en om te helpen bij de re-integratie van personen die hieraan lijden. De lancering van deze toolkit, ontwikkeld door 18 partners uit 11 EU-landen, vormt tevens het sluitstuk van dit sensibiliseringsproject rond chronische gezondheidsproblemen. De tools zijn in verschillende talen beschikbaar.

Uitbreiding pilootproject burn-out

In het kader van de coronacrisis heeft Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, besloten om het pilootproject rond burn-out, uit te breiden. Deze beslissing leidde tot de aanpassing van het KB van 7 februari 2018, dat de voorwaarden voor het project vastlegde.

Psychosociale risico’s: update van prediagnosetool

De tool ‘knipperlichten psychosociale risico’s’ heeft als doel de werkgever te waarschuwen als er psychosociale risico’s in de onderneming opduiken. Zo is hij in staat om zo snel mogelijk een preventiebeleid te voeren. De tool werd ontworpen in 2015 en werd in 2019 geactualiseerd.

Werkwereld persoonsgerichter maken: nog werk aan de winkel

Volgens de meest recente versie (2020) van het rapport Human Capital Trends van Deloitte maken organisaties nog niet volop gebruik van de mogelijkheden die de technologie biedt om de werkwereld persoonsgerichter te maken. Dat benadrukt de website peoplesphere.be. Het merendeel van de Belgische respondenten (89%) integreert het streven naar welzijn niet in hun strategie.

Canadees rapport: return on investment van programma’s voor mentaal welzijn

Recent Canadees onderzoek van Deloitte, een organisatie op het gebied van financiële en zakelijke dienstverlening, toont aan dat bedrijven die drie jaar op rij investeren in mentaal welzijn, voor elke geïnvesteerde dollar meer dan het dubbele terugkrijgen.

Gezond op het werk

We spenderen veel tijd op ons werk. Soms is het moeilijk om na de werkuren nog de energie of motivatie te vinden om te gaan sporten of te zorgen voor een gezonde maaltijd. Daarom is het een goed idee om al aan je – fysieke en mentale – gezondheid te werken op de werkvloer zelf. Dit hoeft geen uren in beslag te nemen en kan al met enkele simpele aanpassingen.

Burn-out en controles psychosociaal welzijn

In antwoord op een parlementaire vraag over burn-out-preventiemaatregelen in bedrijven, geeft minister van Werk, Kris Peeters, een stand van zaken over de controles op het psychosociaal welzijn van de werknemers.

'Pesterijen' voortaan geen klachtmisdrijf meer

Op 10 maart 2016 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt pesters te vervolgen zonder dat het slachtoffer zelf klacht heeft ingediend. Dat maakt de vervolging van pesters een stuk makkelijker. 

Emotionele competenties: een pluspunt voor de gezondheid en het werk?

Tal van factoren hebben invloed op de gezondheid. Sommige zijn bekend en andere veel minder. Dat laatste geldt voor emotionele competenties. De Christelijke Mutualiteit heeft die kwestie met de hulp van de UCL en de KULeuven bestudeerd en het lijkt erop dat onze manier van omgaan met emoties een invloed heeft op onze gezondheidstoestand. Bovendien zijn die competenties nuttig op het werk. We leggen uit hoe dat precies zit.