Menselijk gedrag

Opinie: Cognitieve vooroordelen en preventie

Naar aanleiding van een incident aan het Brusselse Noordstation wijst Edelhart Kempeneers ons op de relativiteit van het menselijke denken en de impact ervan op preventie. Hij geeft ook enkele zinvolle tips om de ratio te laten primeren.

Nog steeds veel pesterijen op de werkvloer

Uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex blijkt dat pesterijen en ongewenst gedrag op het werk nog steeds schering en inslag zijn in België.

Wat kunnen we doen tegen “onveilig” gedrag?

Soms volstaan technische maatregelen en een efficiënte werkorganisatie niet om arbeidsongevallen te vermijden. Het gedrag van de werknemers speelt immers ook een rol. Hoe kan je werknemers aanzetten tot een “veilig” gedrag?

Gebaseerd op een tekst van Benoît Hubin en Lieven Eeckelaert, Prevent

Vallen op gelijke hoogte: niet banaal of onvermijdelijk

Uitglijden, struikelen… Bij een val op gelijke hoogte denkt men al vlug aan een persoonlijke onhandigheid. Soms wordt er zelfs wat lacherig op gereageerd. Toch komen dergelijke arbeidsongevallen meer voor dan we denken en soms zijn ze ook ernstig. Preventiemaatregelen zijn mogelijk. Maar omdat deze ongevallen vaak het gevolg zijn van een combinatie van factoren is het beheren van het risico niet altijd gemakkelijk.

Etiketten op gevaarlijke producten: aanwezig maar ‘onzichtbaar’

Sinds jaar en dag bevatten de etiketten van gevaarlijke producten informatie over de eigenschappen van de stof en de maatregelen die de gebruiker moet nemen om er veilig mee om te gaan. Maar zijn de gebruikte etiketten wel verstaanbaar voor het grote publiek? Begrijpen de gebruikers wat de gevaren van de producten zijn en worden de raadgevingen en richtlijnen van de etiketten in de praktijk opgevolgd?

Werkt de pestwet: een evaluatie

Ter gelegenheid van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april, heeft minister van Werk Joëlle Milquet een evaluatierapport van de anti-pestwetgeving voorgesteld. Het rapport bevat ook verschillende suggesties om de pestwet bij te schaven.