Mentale (arbeids)belasting

Werknemers met arbeidshandicap driemaal vaker gepest

Bijna een kwart van de personen met een zware arbeidshandicap wordt gepest op het werk. Dat blijkt uit gegevens van de Commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 

Strafrechtelijke sancties voor pesterijen: van telefonische belaging tot pesterijen op het werk

Telefonische belaging wordt sinds jaar en dag strafrechtelijk bestraft, lang vóór pesten in de ruimere betekenis van het woord strafbaar werd gesteld. Pas in 2002 werd er een speciale wet ingevoerd over pesterijen op het werk. Ons beeld over ontoelaatbaar (pest-)gedrag is in de voorbije decennia dus flink veranderd.  

Stress houdt lelijk huis onder federale ambtenaren

In 2014 was meer dan een kwart van het verzuim onder de federale ambtenaren het gevolg van stress, burn-out of depressie. Dat is het hoogste cijfer dat ooit werd opgetekend.

Tevredenheid en engagement werknemers in vrije val

HR-dienstenverlener SD Worx publiceerde recent de resultaten van de jaarlijkse engagementsstudie bij 2500 Belgische werknemers. Uit die studie blijkt dat de Belgische werknemer zich alsmaar minder gemotiveerd en geëngageerd voelt. En dat is geen goede zaak. 

Preventie van technostress bij kaderleden: beperkte positieve effecten 

Internet en mobiele telefonie hebben het werk van kaderleden fundamenteel veranderd en hebben daardoor mogelijk een impact op hun gezondheid en het evenwicht tussen werk en privéleven. Initiatieven die bedrijven nemen opdat men niet constant bereikbaar zou zijn, zijn echter niet altijd doeltreffend, zoals blijkt uit volgend onderzoek.

58% van de werknemers kijken reikhalzend uit naar uit naar vakantie

Voor 58% van de werknemers is de vakantie pure noodzaak om de werkdruk en de druk van het dagelijks leven van zich af te zetten. 1 op 3 werknemers vertrekt zelfs uitgeput met vakantie. Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team. 

Mentale gezondheid op het werk en werkhervatting

De terugkeer van een werknemer die een tijd afwezig was door werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen, kan een aanleiding vormen om acties op te zetten gericht op het voorkomen van psychosociale risico's. Een casestudy van het Canadese instituut IRSST toont aan dat een coherent werkhervattingsbeleid gunstig is voor zowel preventie bij het voltallige personeel als voor de individuele begeleiding van de betrokken werknemers.

Japan moet werknemers verplichten verlof te nemen

De Japanse overheid wil werknemers verplichten minstens vijf dagen betaalde vakantie op te nemen. Ondanks de wettelijke verlofregeling, nemen veel Japanse werknemers nooit vakantie, met nefaste gevolgen.

Het Comité en psychosociale risico’s

De regelgeving rond psychosociale risico's op het werk besteedt veel aandacht aan de collectieve dimensie van preventie. Dat vertaalt zich onder andere in een belangrijke rol voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité). Over welke bevoegdheden beschikt het Comité op dit punt?

Arbeidsongevallen en psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een checklist opgesteld om na te gaan of psychosociale factoren een rol gespeeld hebben bij het tot stand komen van een arbeidsongeval. Al te vaak worden deze factoren immers over het hoofd gezien. Deze checklist is ook interessant om te gebruiken bij het opmaken van het omstandig verslag. Oorzaken van psychosociale aard moeten daarin verplicht vermeld worden.