Tillen van lasten

Opgepast rond laadkaaien

In de meeste magazijnen zijn laadkaaien aanwezig om goederen aan- en af te voeren. Rondom die  laadkaaien is er heel wat bedrijvigheid, en dat brengt ook heel wat risico's met zich mee. Valpartijen vormen een van de grootste risico's, maar er zijn ook nog de aan- en afrijdende voertuigen, de risico's door het tillen en verplaatsen van lasten,....

Ziekenhuis onderzoekt trekkracht bij glijzeilen

Een glijzeil is een handig instrument om onder andere bedlegerige patiënten hogerop te plaatsen in hun bed. Toch wordt het niet systematisch gebruikt. Het HHartziekenhuis Roeselare-Menen ging na welke trekkracht het vergt om patiënten te verplaatsen en met welke methodes en hulpmiddelen de lichamelijke belasting voor de zorgverleners het meest binnen de perken blijft.

ISO TR 12296: Verbeteren van manueel hanteren van personen in de zorgsector

De zorgsector stelt liefst 10% van alle Europese werknemers tewerk. Eén van de grootste gevaren in deze sector is het tillen van patiënten. De zorgsector telt de meeste werknemers met musculoskeletale aandoeningen (MSA), na de bouwsector. In het ISO Technical Report on Ergonomics: Manual handling of people in the healthcare sector ISO/TR 12296 wordt een overzicht gegeven van methoden om de risico’s van het tillen van personen te analyseren. Het rapport stelt ook strategieën en oplossingen voor om deze risico’s te verminderen.

Ergonomische tip: Een pallet rechtop zetten

Ergonomische tip

 

ISO-norm: tillen en dragen

Het eerste deel van de ISO-norm 11228 ‘Ergonomics-Manual Handling’ gaat over ‘tillen en dragen’. Een toelichting.

Manueel hanteren van lasten: methodes voor risico-evaluatie

ISO-norm 11228 ‘Ergonomics-Manual Handling’ die recent met twee bijkomende delen aangevuld werd, geeft richtlijnen voor het manueel hanteren van lasten, een van de basisoorzaken van musculoskeletale aandoeningen. Elk van de drie delen van de norm behandelt een aspect van de kwestie: 'tillen en dragen' (deel 1; 2003); ‘duwen en trekken’ (deel 2; 2007) en ‘hanteren van lichte lasten aan een hoge frequentie’(deel 3; 2007). U vindt hier een overzicht van de aanbevolen methodes in deze norm.