Bovenste ledematen aandoening

Mechanisatie en automatisatie verminderen MSA - voorbeeld ijzervlechten

De Britse Health and Safety Executive (HSE) deed onderzoek naar het gebruik en de implementatie van mechanische hulpmiddelen en automatisering om de risico’s van repetitieve handelingen voor de bovenste ledematen te verminderen. In dit voorbeeld komt de situatie aan bod waarbij werknemers ijzervlechten.

Mechanisatie en automatisatie verminderen MSA - voorbeeld etiketteren

De Britse Health and Safety Executive (HSE) deed onderzoek naar het gebruik en de implementatie van mechanische hulpmiddelen en automatisering om de risico’s van repetitieve handelingen voor de bovenste ledematen te verminderen. In dit voorbeeld komt een situatie aan bod waarbij het aanbrengen van etiketten op dozen en producten geautomatiseerd werd.

Blootstellingscriteria voor tendinopathie van de bovenste ledematen

Tendinopathie van de bovenste ledematen (schouder, elleboog of pols) wordt erkend als beroepsziekte vanaf 1 november 2012. Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) bereidt al enkele jaren een dossier voor om bepaalde musculoskeletale aandoeningen (MSA) aan de bovenste ledematen als beroepsziekte te erkennen. PreventFocus legt uit welke methode het FBZ gekozen heeft om de blootstellingscriteria te bepalen. 

Mechanisatie en automatisatie verminderen MSA - voorbeeld stapelen van kalenders

De Britse Health and Safety Executive (HSE) deed onderzoek naar het gebruik en de implementatie van mechanische hulpmiddelen en automatisering om de risico’s van repetitieve handelingen voor de bovenste ledematen te verminderen. In dit voorbeeld komt de situatie aan bod waarbij werknemers kalenders verzamelen en vervolgens stapelen.

Mechanisatie en automatisatie verminderen MSA - voorbeeld dozen verzegelen

De Britse Health and Safety Executive (HSE) deed onderzoek naar het gebruik en de implementatie van mechanische hulpmiddelen en automatisering om de risico’s van repetitieve handelingen voor de bovenste ledematen te verminderen. In dit voobeeld komt de situatie aan bod waarbij werknemers afgewerkte producten in dozen stoppen en vervolgens met een taperoller dichtkleven.

Mechanisatie en automatisatie als aanpak van MSA - voorbeeld papier sorteren

De Britse Health and Safety Executive (HSE) deed onderzoek naar het gebruik en de implementatie van mechanische hulpmiddelen en automatisering om de risico’s van repetitieve handelingen voor de bovenste ledematen te verminderen. In dit voorbeeld komt de automatisering van het sorteren van papier aan bod.
 

Preventie van werkgebonden musculoskeletale aandoeningen

Wat kan men op maatschappelijk en vooral op bedrijfsniveau doen om werknemers zoveel mogelijk te behoeden voor werkgebonden musculoskeletale aandoeningen (MSA) en alle problemen die ermee gepaard gaan, zoals verminderde productiviteit en langdurige uitval? Welke ergonomische interventies op de werkplek hebben hun effect bewezen, en welke zijn een maat voor niets? Dit artikel tracht een bondig overzicht te geven van de stand van zaken rond de effectiviteit van preventiestrategieën voor het bestrijden van MSA.

 

Lieven Eeckelaert, Prevent

De evolutie van MSA in Europa

In Europa hebben zo’n 40 miljoen werknemers last van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Eurogip bracht een rapport uit over de erkenning van MSA in de verschillende EU-lidstaten en over de laatste statistische evoluties. Een samenvatting.

Werken subsidies voor welzijn?

Vanaf 1995 subsidieerde de Deense overheid voor ongeveer 14 miljoen euro 129 projecten om RSI (Repetitive Strain Injury) op het werk te beperken. Op een forum over de effecten van subsidies in Amsterdam eind 2004 werden de resultaten van die subsidies voorgesteld. PreventActua luisterde aandachtig mee.