Rugaandoening

Werkgebonden risicofactoren voor het lumbosacraal radiculair syndroom

Lage rugpijn komt vaak voor. Een specifieke vorm van lage rugpijn is lage rugpijn met uitstraling: het lumbosacraal radiculair syndroom). De aangepaste Nederlandse richtlijn over het beroepsgebonden lumbosacraal radiculair syndroom stelt dat er enkel van een beroepsziekte sprake kan zijn bij het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg of het herhaald of langdurig buigen van de romp. Andere elementen zoals het besturen van een voertuig worden niet beschouwd als risicofactoren. Deze richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijke studies die al dan niet bewijs leveren voor de verschillende risicofactoren.

Letsels als gevolg van manueel hanteren, ook op kantoor

Je zou het niet meteen denken, maar ook kantoorwerk houdt risico’s in. Zo zijn er heel wat situaties waarbij lasten manueel behandeld worden. Bij welke situaties moet je waakzaam zijn? Hoe kan je ongevallen voorkomen?

Pilootproject ergonomische interventie bij rugziekten

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) heeft sinds begin 2013 de mogelijkheid heeft om pilootprojecten op te zetten rond beroepsgebonden aandoeningen. Begin mei 2013 werd dan een eerste project aangekondigd.

Erkenning van beroepsziekten: niet genderneutraal

Sinds de jaren 1960 nemen vrouwen steeds meer deel aan de arbeidsmarkt, iets wat voordien grotendeels gereserveerd was voor mannen. Daardoor is de relatie tussen genderkwesties en de erkenning van beroepsziekten een aandachtspunt voor beleid geworden. De arbeidswereld is immers niet genderneutraal: bewust en onbewust maakt men een onderscheid tussen man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Dat onderscheid zit diep ingebed in de nationale erkenningssystemen voor beroepsziekten, ook in België.

Aanpakken van rugklachten

Rugklachten staan bovenaan de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa. In België loopt 3 op 4 werknemers de kans om geconfronteerd te worden met rugklachten en in heel wat gevallen leidt dit tot chronische rugpijn. Het ontstaan van rugklachten is een complex proces en een combinatie van factoren. Op het werk hebben deze bijvoorbeeld te maken met een belastende werkhouding, het veelvuldig tillen van lasten, herhaalde bewegingen, trillingen, ...

Preventie van rugklachten in de sector van de thuishulp

Bij het werk in de thuishulp moeten tal van moeizame en gevaarlijke rughoudingen aangenomen worden. Rugpijn is een van de meest frequente musculoskeletale aandoeningen. Het nieuwe handboek voor de preventie van rugklachten in de sector van de thuishulp werd voorbereid door Prevent en gepubliceerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het kadert in de Europese campagne 2007, die de bestrijding van musculoskeletale aandoeningen als thema heeft.

Preventieprogramma FBZ lagerugpijn uitgebreid

Enkele jaren geleden heeft het Fonds voor Beroepsziekten een preventieprogramma gelanceerd in de ziekenhuissector. Dit project heeft nu uitbreiding gevonden naar andere sectoren. Het artikel schetst eerst de ontstaansgeschiedenis en daarna de inhoud van het programma.