Huidziekte

Schurft is nog niet verdwenen

Schurft is al bekend sinds de oudheid. Na de Tweede Wereldoorlog was de ziekte zo goed als verdwenen, maar de laatste jaren duikt ze af en toe opnieuw op. Opstoten van schurft worden regelmatig gemeld in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en gevangenissen. Onder bepaalde voorwaarden kan de ziekte ook als beroepsziekte worden erkend.

Ziekenhuisinfecties: wat zijn de risico's?

Als je naar het ziekenhuis gaat, is dat meestal met de bedoeling gezonder weer buiten te komen. Toch kan het gebeuren dat sommige mensen uitgerekend in het ziekenhuis besmet worden met een virus of bacterie. Men spreekt dan van een ziekenhuisinfectie. In Europa wordt jaarlijks 6 tot 9% van de patiënten hiervan het slachtoffer. Een zorgwekkende evolutie?

Betere bescherming van kappers tegen huidaandoeningen

Eind september 2010 hebben werkgevers en sociale partners uit de haartooisector de ‘Verklaring van Dresden’ ondertekend. In die verklaring leggen ze hun ambitie vast om het aantal huidaandoeningen bij kappers en werknemers uit de schoonheidssector terug te dringen.