Aandoening van het zenuwstelsel

Dossier: MS op het werk

In de aanloop van de Wereld-MS-dag, die plaatsvindt op 30 mei, worden de hele maand mei campagnes en evenementen georganiseerd om het bewustzijn rond deze complexe aandoening te vergroten. En dat is ook nodig, want er bestaan nog heel wat misverstanden rond de ziekte. De diagnose MS kan iemands wereld helemaal op zijn kop zetten, niet alleen in het privéleven betreft, maar ook op het werk. Hoe beter de omgeving de aandoening begrijpt, hoe beter de patiënt ondersteund kan worden.