Roker

Safety Day: Verslaving en werk

Tijdens een Safety Day kan u uw werknemers sensibiliseren en alert maken voor mogelijke risico’s op de werkvloer en voor het nemen van de nodige preventiemaatregelen.
Bent u op zoek naar een Safety Day die op maat van uw bedrijf gemaakt is? Dan bent u bij Prevent aan het juiste adres. Wij maken een gepersonaliseerd voorstel voor u rond een of meerdere door u gekozen thema’s. Een mogelijke thema voor uw Safety Day is verslaving en werk.

preventMemo - Rookbeleid

preventMemo - Rookbeleid

De wetgeving bepaalt dat elke werknemer het recht heeft op een rookvrije werkplek. De bedrijven hebben er dus alle baat bij een goed beleid inzake roken uit te werken.

Rookkamers

De rookwet van 2009 gaat over rond tabaksgebruik in het openbaar en op het werk. De wet voorziet dat een rookkamer mag ingericht worden. Voor de publieke ruimten zijn hierover afzonderlijke bepalingen in een KB maar hoe zit het met rookkamers op het werk?

Uitzondering op het rookverbod verdwijnt vanaf 1 juli 2011

De uitzondering op het algemeen rookverbod in openbare plaatsen en op de werkplaatsen wordt eindelijk vroeger opgeheven dan voorzien. Vanaf 1 juli 2011 is het ook verboden te roken in de cafés. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in een arrest van 15 maart 2011.

Arbeidsinspectie opnieuw bevoegd voor controles rookverbod

De nieuwe rookwet van 22 december 2009 hief het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (BS 2 maart 2005) op.

Nieuwe wetgeving inzake rookverbod: oude wijn in nieuwe zakken?

Eind vorig jaar werd de wetgeving rond het rookverbod herzien. De KB’s die het roken op de werkvloer en in openbare plaatsen verboden, zijn vervangen door een nieuwe wet. Het rookverbod wordt uitgebreid en aanpassingen zijn voortaan enkel nog mogelijk via wetswijziging. Wat zijn de praktische gevolgen van een rookvrije werkplaats?

Verstrengde rookwetgeving vanaf 2010

Vanaf 1 januari 2010 is de Belgische rookwetgeving verstrengd. Er mag niet meer gerookt worden in publieke gesloten ruimtes.

Rookverbod op de werkplek in de praktijk

Sinds 1 januari 2006 is het bij wet verboden om te roken op de werkplek. Dr. Jean-Charles Perrier, tabacoloog en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk CBMT, onderzocht hoe dat rookverbod werd voorbereid en georganiseerd en hoe het een jaar na de invoering ervan werd toegepast en beleefd. We zetten kort de belangrijkste conclusies van de studie uiteen.

EU op weg naar nog strengere rookwetgeving

Op 24 oktober 2007 nam het Europees Parlement in een resolutie het Groenboek “Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau” aan. De resolutie zet de ingeslagen weg naar een rookvrij Europa verder. De belangrijkste punten.

Rookgedrag in België

Hoe zit het met het rookgedrag van de Belg? Werpen de overheidsmaatregelen tegen roken (rookverbod op werkplaats, in openbare ruimtes, restaurants,…) vruchten af? Op 26 mei 2007 bracht het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO) een documentatiemap over roken uit. Daarin komt het rookgedrag in België uitgebreid aan bod. De belangrijkste bevindingen.