Ziekteverzuim

Werkhervatting langdurig zieken

In een parlementaire vraag aan de minister van Werk heeft een volksvertegenwoordiger haar bezorgdheid geuit over de problemen rond de werkhervatting van langdurig zieken. Uit recente cijfers van het ACV blijkt immers dat 71% van de langdurig zieken die via hun bedrijf in een re-integratietraject willen stappen, door de bedrijfsarts definitief arbeidsongeschikt worden verklaard.

Aantal ziektedagen bij leerkrachten stijgt

Uit het jaarlijkse rapport “Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel” blijkt dat in 2016 het gemiddeld aantal ziektedagen in het onderwijs gestegen is t.o.v. het jaar ervoor. De grootste oorzaak was de griep, maar bij langdurig zieken waren vooral psychosociale aandoeningen de boosdoeners.

1 op de 5 Franse werknemers nam zijn ziekteverlof in 2016 niet op

Uit een studie over ziekteverzuim, uitgevoerd in oktober 2016 door het Ifop in opdracht van Malakoff Médéric, marktleider op het vlak van ziekteverzekeringen, blijkt dat 19% van de werknemers uit de privésector hun ziekteverlof niet hadden opgenomen, hoewel dit door hun behandelende geneesheer was voorgeschreven. 7% nam zijn ziekteverlof op, maar niet voor de volledige periode, en 12% nam geen enkele dag op. 

Ziekteverzuim 2016: enkele interessante tendensen uit het Securex-rapport

Securex, een grote dienstverlener aan ondernemingen die onder meer ook een externe preventiedienst in zijn rangen heeft, publiceert regelmatig studies op basis van het eigen cijfermateriaal. Recent verscheen het laatste overzicht over het Belgische ziekteverzuim dat slaat op 2016. De vorige jaren publiceerde Securex al white papers over deze problematiek en in de onderstaande toelichting zal Jan Van Peteghem enkele tendensen duiden. 

Het nieuwe KB Re-integratie: stand van zaken

Recent heeft Co-prev cijfers gepubliceerd op hun twitteraccount @Co_Prev over de re-integratietrajecten volgens het nieuwe KB Re-integratie. Zeven van de elf diensten hebben hun cijfers gedeeld. Deze vertegenwoordigen 78% marktaandeel. Omgezet naar de ganse markt, zijn er in het eerste kwartaal ongeveer 2000 re-integratietrajecten opgestart. Hiervan zijn er al ongeveer 1050 beslissingen gerapporteerd; dit zijn dus adviezen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het Formulier voor Re-integratiebeoordeling (FRB).

Langdurig zieken: contact houden om fade-out te voorkomen

Bedrijven die langdurig zieke werknemers in dienst hebben, doen er goed aan contact te houden tijdens de periode van afwezigheid. Zo niet dreigen die werknemers ten prooi te vallen aan fade-out, een proces waarbij ze geleidelijk uit beeld verdwijnen en niet meer terugkeren. Persoonlijke contacten, bij voorkeur door leidinggevenden, bevorderen de terugkeer het meest effectief. Dat blijkt uit een enquête die Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk liet uitvoeren bij 200 bedrijven.

 

Ziekteverzuim: verbetering op komst?

Het langdurig ziekteverzuim (van een maand tot een jaar onafgebroken thuis wegens ziekte) bleef in België in 2016 nagenoeg constant ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Dat is opmerkelijk, want sinds 2004 is het ziekteverzuim aanzienlijk gestegen. 

Re-integratie langdurig zieken

Op 24 november 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten over re-integratie. De wet die de arbeidsrechtelijke omkadering voor re-integratie regelt, volgde iets later en verscheen in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016.

Kan het KB re-integratie gaan werken?

Het nieuwe KB Re-integratie is op 24 november 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad, en zal van kracht zijn vanaf 1 december 2016. Dr. Kempeneers gaat er dieper op in.

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Het KB gezondheidstoezicht is aangevuld met bepalingen over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: het re-integratietraject voor de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en de rol van de verschillende betrokken partijen.