Actueel

Stressloos naar het werk met de kantoorbus

Voor veel mensen gaat een deel van hun dag naar het pendelen van en naar het werk. We verliezen daar niet alleen tijd mee, maar soms ook ons geduld. Denk maar aan files die ervoor zorgen dat we gestresseerd en/of te laat komen op het werk. ‘Office on Wheels’ biedt daar met de kantoorbus een oplossing voor. Je werktijd start namelijk vanaf je de bus instapt.

Legalisering van cannabis in Canada: werkgevers bezorgd over de veiligheid op het werk

De meeste werkgevers van New Brunswick (Canada) maken zich zorgen over de impact van de legalisering van cannabis, gepland voor juli 2018, op de werkomgeving.

De griep is in het land – enkele tips

Volgens experts komt de jaarlijkse griepepidemie er weer aan. Daarom zetten we even enkele feiten over de griep op een rijtje en geven we je enkele tips mee om te voorkomen dat je het virus oploopt of – als het al te laat is – doorgeeft.

Werfsimulator voor praktische veiligheidsopleidingen

Naast theoretische kennis, is het aanleren van veiligheidsgedrag in de praktijk van cruciaal belang. In een werfsimulator leren cursisten welke handelingen ze moeten stellen bij specifieke activiteiten in een nucleaire centrale of een industriële omgeving.

Lassen van metalen: bewezen risico op kanker

In een nieuwe nog te verschijnen monografie (nr. 118) classificeert het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek lasrook en uv-stralen afkomstig van lasoperaties als bewezen kankerverwekkende stoffen voor de mens. Lasrook stond sinds 1989 op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen (categorie 2B).

Samenvoeging van de sociale inspectiediensten: extra taken voor Toezicht Welzijn op het werk

Sinds 1 juli 2017 zijn de inspectiedienst van de RSZ en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst onder de RSZ. Door deze fusie zijn opdrachten tussen de verschillende inspectiediensten herschikt. Hierdoor krijgt Toezicht Welzijn op het werk bijkomende opdrachten, m.n. de controle inzake de arbeidsongevallenwet.

Augmented reality en welzijn op het werk

Augmented reality (AR), in het Nederlands ook wel toegevoegde realiteit genoemd (TR), zou weleens een handig hulpmiddel kunnen worden in het veiliger werken en in het intelligenter controleren van arbeidsmiddelen en -processen. 

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over burn-out en werk

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een advies uitgebracht om het begrip burn-out beter te definiëren, aanbevelingen te geven in verband met de identificatie en de behandeling ervan, en het competentieprofiel van de beroepsbeoefenaars te bepalen die deze werkenden met werkgerelateerde problemen zullen begeleiden.

Baas veroordeeld wegens je-m’en-foutisme

In het Verenigd Koninkrijk is de bedrijfsleider van een afvalverwerkingsbedrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens zijn je m'en-foutisme ten opzichte van het milieu en van de veiligheid van zijn personeel en anderen. Het bedrijf kreeg daarnaast ook een boete van bijna € 40.000.

Een Europese arbeidsinspectie?

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, stelt voor om een  supranationale organisatie in het leven te roepen die zal toezien op de naleving van de arbeidswetgeving in de lidstaten. In 2018 zal een gedetailleerd voorstel worden ingediend.