Actueel

Vergoeding voor wie ‘geconnecteerd’ moet blijven

In Frankrijk wees het Hof van Cassatie erop dat een onderneming een vergoeding moet geven aan haar werknemers die na de werkuren beschikbaar moeten zijn. Dat is het gevolg van de Franse arbeidswet van 2016 die het ‘recht op onbereikbaarheid’ invoerde.

Nanodeeltjes van titaandioxide: bescherming van werknemers

De Franse Hoge Gezondheidsraad (HCSP - Haut Conseil de la santé publique) formuleerde verschillende aanbevelingen om werknemers en omwonenden van sites waar nanodeeltjes van titaandioxide worden geproduceerd of gebruikt, te beschermen.

Meer en ernstigere ongevallen tijdens hittegolf

De impact van de hittegolf van dit jaar op het aantal ongevallen heeft het Vias institute (het vroegere BIVV) nog niet kunnen berekenen. Maar uit eerdere cijfers blijkt dat een lange, relatief droge periode met veel zon het aantal ongevallen sterk kan beïnvloeden. Tijdens een hittegolf zijn er meer ongevallen en zijn ze ook ernstiger.

Stijging van de beroepsrisico's door de klimaatverandering

De klimaat- en milieuveranderingen zullen een impact hebben op alle beroepsrisico’s (met uitzondering van de risico’s die verband houden met lawaai en kunstmatige straling). Dit bevestigt het Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail(Anses – Frankrijk) in een rapport gepubliceerd in 2018. 

Aantal langdurig zieken stijgt sneller bij vrouwen dan bij mannen

Eind 2017 bereikte België een recordaantal langdurig zieken: 404.657. Dit is een sterke stijging t.o.v. twee jaar eerder. Toen waren het er ‘slechts’ 370.408. Uit cijfers van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) blijkt dat de stijging van het aantal langdurig zieke vrouwen één van de belangrijkste oorzaken hiervan is.

Proces wegens pesterijen n.a.v. de zelfmoordgolf bij France Télécom

Negen jaar na de zelfmoordgolf bij France Télécom hebben de onderzoeksrechters de voormalige topman en zes andere kaderleden voor de correctionele rechtbank gedaagd, zo staat te lezen in de Franse krant Le Monde. Die kaderleden moeten voor de rechter verschijnen omdat ze “een beleid gevoerd hebben dat tot doel had de werknemers te destabiliseren”.

Terugbetaling van vaccins: nieuwe procedure

Als een werknemer door zijn/haar werk een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte loopt, dan kan Fedris hem/haar de vaccins daarvoor terugbetalen. Sinds 1 juni 2018 wordt daarvoor een nieuwe procedure toegepast.

Aantal camera's op de werkvloer stijgt

Uit cijfers van de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie) blijkt dat het aantal aanvragen voor het plaatsen van camera’s op de werkvloer in 2017 met 7,2 procent toegenomen is. Maar hoe zit dat met de privacy op het werk?

Milieu-inspectie 2017: meeste producten conform

De federale Milieu-inspectie houdt toezicht op de markt van consumptiegoederen, chemische stoffen en biociden. Hoewel uit de controles bleek dat de meeste goederen en chemische producten die in België of de EU vervaardigd zijn, voldoen aan de wetgeving, moesten een aantal ingevoerde producten van de markt worden gehaald.

Conformiteit van veiligheidsschoenen: campagne 2016-2017

In 2016-2017 voerde de FOD Economie een controlecampagne uit om de conformiteit van veiligheidsschoenen te controleren. 25 modellen, zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik, werden getest. Drie modellen voldeden niet aan de technische vereisten (schokbestendigheid, pletbestendigheid en antistatische eigenschappen). In de andere gevallen ging het enkel om administratieve tekortkomingen.