Actueel

Franse Gemeenschap: Omzetting van CAO nr. 100 in de hogescholen

In februari 2011 heeft de Franse Gemeenschap drie beslissingen van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs in verband met de preventie van alcohol en druggebruik in de hogescholen verbindend verklaard.

Vlaams Erkenningenreglement

Op 1 februari 2011 verscheen in het staatsblad het Besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Betere bescherming van kappers tegen huidaandoeningen

Eind september 2010 hebben werkgevers en sociale partners uit de haartooisector de ‘Verklaring van Dresden’ ondertekend. In die verklaring leggen ze hun ambitie vast om het aantal huidaandoeningen bij kappers en werknemers uit de schoonheidssector terug te dringen.

Veiligheid en gezondheid op het werk: onvolledige omzetting in Frankrijk

Het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen veroordeelde in 2008 de Franse republiek omdat de Europese richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers uit 1989 niet correct is omgezet in Frankrijk. Maar welke omzettingsfouten worden Frankrijk nu precies aangewreven?