Actueel

Franse Gemeenschap: Omzetting van CAO nr. 100 in de hogescholen

In februari 2011 heeft de Franse Gemeenschap drie beslissingen van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs in verband met de preventie van alcohol en druggebruik in de hogescholen verbindend verklaard.

Vlaams Erkenningenreglement

Op 1 februari 2011 verscheen in het staatsblad het Besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Belangrijke daling van de arbeidsongevallen van de jobstudenten in 2010

Preventie en interim, de Centrale Preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, heeft de ongevallenstatistieken van de jobstudenten voor 2010 bekendgemaakt. De daling van het aantal en de ernst van de ongevallen gaat verder. De resultaten van het jaar 2010 bevestigen de dalende tendens die intussen al meer dan 10 jaar aanhoudt.

Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag (REACH)

De Europese Commissie heeft een 'practical guide' gepubliceerd met als titel ‘Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag’. Deze brochure is bedoeld om fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers te helpen bij het invoeren van een autorisatieaanvraag in het kader van de REACH-reglementering.

REACH: Het autorisatieproces schakelt in hogere versnelling

Met de invoeging van de 6 eerste stoffen in bijlage XIV van de verordening wordt weer een belangrijke stap gezet binnen de REACH-procedure. Bijlage XIV bevat de lijst van de gevaarlijke stoffen die autorisatieplichtig zijn. Een woordje uitleg.

Betere bescherming van kappers tegen huidaandoeningen

Eind september 2010 hebben werkgevers en sociale partners uit de haartooisector de ‘Verklaring van Dresden’ ondertekend. In die verklaring leggen ze hun ambitie vast om het aantal huidaandoeningen bij kappers en werknemers uit de schoonheidssector terug te dringen.

12% minder arbeidsongevallen in 2009

Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft de arbeidsongevallenstatistieken voor het jaar 2009 bekendgemaakt, en die zijn positief. Het aantal arbeidsongevallen daalde met bijna 12% in vergelijking met 2008.

Veiligheid en gezondheid op het werk: onvolledige omzetting in Frankrijk

Het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen veroordeelde in 2008 de Franse republiek omdat de Europese richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers uit 1989 niet correct is omgezet in Frankrijk. Maar welke omzettingsfouten worden Frankrijk nu precies aangewreven?